Υλοποίηση Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο “4th International Conference “Education Across Borders”

Υλοποίηση Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο

4th International Conference “Education Across Borders”

Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ευχαριστεί θερμά, για την ανταπόκριση και τη συμμετχή τους, όλους όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία και επιτυχή ολοκλήρωση του 4ου Διεθνούς Συνέδριου με τίτλο

 

4th International Conference “Education Across Borders”

Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives.

 

Το συνέδριο έλαβε χώρα στη Φλώρινα (19 – 20 Οκτωβρίου 2018) με τη συμμετοχή των Παιδαγωγικών Σχολών των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, “ST KLIMENT OHRIDSKI” UNIVERSITY – BITOLA & UNIVERSITY OF “FAN S. NOLI” – KORÇË.

Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συνέργειας και συνεργασίας μεταξύ των τριών Παιδαγωγικών Σχολών των Πανεπιστημίων σε επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας και αφορούσε μορφές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Μία συνεργασία που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της Παιδαγωγικής Σχολής το έτος 2012 και αποβλέπει, πέραν του ακαδημαϊκού της χαρακτήρα, στην περαιτέρω ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των Ιδρυμάτων των τριών γειτονικών χωρών.

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, ως γλώσσα του οποίου είχε επιλεγεί η Αγγλική, παρουσιάστηκαν 180 εισηγήσεις στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Ιστορία, Τέχνες και Πολιτισμός
  • Μαθηματικά, Θετικές επιστήμες και Αειφόρος Ανάπτυξη
  • Επιστήμες της Αγωγής
  • Κοινωνικές επιστήμες και Ψυχολογία
  • Ψηφιακές Επιστήμες

Με τις εργασίες του Συνεδρίου θεωρούμε πως αναδεικνύεται η επιστημονική δράση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – και ιδιαίτερα της Παιδαγωγικής Σχολής – καθώς και η αντανάκλαση της δράσης αυτής στην τοπική κοινωνία της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα των Βαλκανίων.

Η Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει θερμά την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και τον Δήμο Φλώρινας, που συμμετείχαν στη συνδιοργάνωση του συνεδρίου, για την ενεργό υποστήριξή τους στην προσπάθειά μας αυτή.