Υπεγράφη η ΠΥΣ για τον αριθμό προσωπικού πρόσληψης καθαριότητας στα σχολεία

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι  εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), στην οποία προβλέπεται o αριθμός προσωπικού προς πρόσληψη στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργαστούν είναι 5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 4.474 μερικής απασχόλησης, αλλά οι ώρες που καλύπτονται είναι ενισχυμένες.

Οι θέσεις για το Δήμο Φλώρινας είναι:

Πλήρους απασχόλησης 12

Μερικής απασχόλησης 34

Σύνολο 46

Οι θέσεις για το Δήμο Αμυνταίου είναι:

Πλήρους απασχόλησης 11

Μερικής απασχόλησης 6

Σύνολο 17

Οι θέσεις για το Δήμο Πρεσπών είναι:

Πλήρους απασχόλησης 0

Μερικής απασχόλησης 2

Σύνολο 2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ