Υπεγράφη η σύμβαση έργου με τίτλο: «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου»

Υπεγράφη η σύμβαση έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου Άνθιμου Μπιτάκη και του αναδόχου με την επωνυμία ‘’ ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε’’ με συνολικό προϋπολογισμό το ποσό των 2.749.075,54 ευρώ.

Το έργο αυτό πέραν της συμβολής του για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των δημοτών λύνει ένα χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα των λυμάτων του Φιλώτα τα οποία κατέληγαν στη λίμνη Βεγορίτιδα. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή των εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών της Δ.Ε. Φιλώτα και συμβάλλει στην προστασία του ποταμού Σουλού και κατ΄ επέκταση της λίμνης Βεγορίτιδας. Τα λύματα που θα διοχετεύονται σε ευαίσθητους αποδέκτες θα έχουν υποστεί τριτοβάθμια επεξεργασία για λόγους προστασίας των αποδεκτών και κατ’ επέκταση του περιβάλλοντος.