Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή δικτύου και σημείου υδροληψίας Τ.Κ. Φιλώτα»

Στις 05/06/2019 υπογράφηκε η σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή δικτύου και σημείου υδροληψίας Τ.Κ. Φιλώτα» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και τον ανάδοχο εργολάβο. Ο προϋπολογισμός του έργου χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων.

Το έργο αφορά την μεταφορά του σημείου της αρδευτικής υδροληψίας στη Τ.Κ. Φιλώτα. Επίσης στις εργασίες περιλαμβάνονται η ανακατασκευή του αρδευτικού και αποχετευτικού δικτύου.

 Γραφείο Δημάρχου