Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: “Αποκαταστάσεις – διαμορφώσεις – διαγραμμίσεις δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου”

 

Στις 1/04/2019 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ –  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και την ανάδοχο εταιρεία που προέκυψε από την δημοπράτηση του έργου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 87.568,13 € και χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ Δ΄. Το έργο θα εκτελεστεί στο σύνολο των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου και αφορά την διαγράμμιση των κοινοτικών οδών εντός (κόμβοι και διαβάσεις) και εκτός οικισμών (οδοί σύνδεσης οικισμών) του Δήμου Αμυνταίου.

 

Γραφείο Δημάρχου