Υποτροφίες στους αριστούχους μαθητές στα “Αριστεία της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το τμήμα Υποτροφιών της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες στους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2021-2022.

Εκ των παρακάτω Λυκείων

  1. Του 1ου Λυκείου Φλώρινας
  2. Του 2ου Λυκείου Φλώρινας
  3. Του 3ου Λυκείου Φλώρινας
  4. Του Εκκλησιαστικού Λυκείου Φλώρινας
  5. Του ΕΠΑΛ Φλώρινας

Τα χρηματικά βραβεία προσφέρει το τμήμα υποτροφιών

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

Δικαιολογητικά

1.Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου η Κοινότητας

3.Έλεγχος  επίδοσης του μαθητή -μαθήτριας

4.Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους δυο

γονείς του υποψηφίου είναι ποντιακής καταγωγής .

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι Τρίτη  10-10-2022  στο τμήμα Υποτροφιών της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας (Μακεδονίας 4 ) από 10.00 π.μ έως 13:30 μμ.

Πληροφορίες στο τηλ 2385028328

Η τελετή βράβευσης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

 

Το Δ.Σ της

Ευξείνου Λέσχη Φλώρινας