Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από ιδιώτες για την πρόληψη πυρκαγιών

Από τον Δήμο Αμυνταίου ανακοινώνεται  ότι, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ Β΄1346/25-4-2012) Πυροσβεστική Διάταξη και στο πλαίσιο της πρόληψης και μείωσης κινδύνου πυρκαγιών στο Δήμο, όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης του Αμυνταίου και των οικισμών και σε απόσταση εκατό μέτρων από τα όριά τους, οφείλουν να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αποψίλωση των προαναφερόμενων χώρων.

Ενόψει λοιπόν των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών παρακαλούμε για την άμεση αποψίλωση των οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές, έτσι ώστε να προλάβουμε τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ