Φοιτητικές συνάξεις στο Κέντρο Νεότητας «‘Αγιος Κήρυκος»