ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Σήμερα Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017 καὶ ὥρα 6.00 τὸ ἀπόγευμα ἑκατοντάδες κάτοικοι τῆς ἀκριτικῆς πόλεως Φλωρίνης συγκεντρωθήκαμε, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας, παρουσίᾳ καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.Θεοκλήτου, στὴν Αἴθουσα Πολλαπλῶν Χρήσεων τοῦ Δήμου Φλώρινας γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦμε σχετικὰ μὲ τὴν πορεία ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ σημερινὴ ἐκπαίδευση, καὶ εἰδικὰ μὲ τὸ φλέγον θέμα τῶν νέων βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση τοῦ ὁμιλητῆ τῆς ἐκδηλώσεως, δασκάλου, θεολόγου καὶ συγγραφέα κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, ποὺ εἶχε ὡς θέμα: «Ἡ παιδεία τοῦ γένους καὶ ἡ σημερινὴ ἐκπαίδευση», διαπιστώσαμε ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια γίνεται ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς προσπάθεια ἀλλοιώσεως τοῦ χαρακτήρα τῶν τριῶν βασικῶν μαθημάτων ποὺ συνιστοῦν τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας· τῆς Ἱστορίας, τῆς Γλώσσας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν. Στόχος τους, ὅπως φαίνεται, εἶναι νὰ ἀποχρωματίσουν τὴν πατρίδα μας ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικά. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ παγκοσμιοποίηση καὶ ἡ πανθρησκεία.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Μακεδόνες, ποὺ ἔχουμε ταχθεῖ νὰ φυλᾶμε τὶς Θερμοπύλες τοῦ Βορρᾶ, δηλώνουμε ὅτι δὲν θὰ ἀπεμπολήσουμε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια ποὺ μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί μας.

Δὲν θὰ δεχθοῦμε παραχάραξη τῆς ἐνδόξου ἱστορίας τοῦ γένους μας, ποὺ εἶναι γραμμένη μὲ αἵματα μαρτύρων καὶ ἡρώων.

Δὲν θὰ δεχθοῦμε διαστρέβλωση τῆς γλώσσας μας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸν θησαυρὸ καὶ τὸ καύχημά μας, τὸν πλοῦτο τῆς ὁποίας θαυμάζει ὅλος ὁ κόσμος, καὶ μέσω τῆς ὁποίας ἐκφράστηκαν οἱ ὑψηλότερες κατακτήσεις τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Αὐτὴν διάλεξε κι ὁ Θεός, ἀπ’ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ γράψει τὸ Εὐαγγέλιό του.

Ἰδιαιτέρως δηλώνουμε ὅτι δὲν θὰ ἀνεχθοῦμε τὴν ἐπιχειρούμενη ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τὸ μάθημα θὰ πρέπει, ὅπως τόνισε ὁ ὁμιλητής, νὰ ἀποτελεῖ «παιδαγωγίαν εἰς Χριστόν». Ἔτσι τὸ φαντάστηκε ὁ πνευματικὸς ἀναμορφωτὴς τοῦ γένους μας Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἔτσι τὸ ἤθελαν οἱ ἥρωες τοῦ 1821 ποὺ μᾶς χάρισαν τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. Ἔτσι τὸ θέλει καὶ σήμερα ὅλος ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαός, ποὺ μὲ τὴν καθολικὴ ἀντίδρασή του ἀντιστέκεται.

Μὲ τὴ μετάλλαξη τοῦ μαθήματος σὲ θρησκειολογία τὸ «διαμάντι» τῆς Ὀρθοδοξίας μας ἐξισώνεται μὲ τὰ «χαλίκια» τῶν ἄλλων θρησκειῶν, κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη. Ἐπὶ πλέον, μὲ τὴν ὅλη δομὴ τῶν νέων βιβλίων τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μετατρέπεται σ’ ἕνα συνονθύλευμα θρησκειῶν, ὅπου ὁ μαθητὴς δὲν θὰ ξέρει τί νὰ πιστέψει. Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο δημιουργεῖται σύγχυση στὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν μας, δηλητηριάζεται ἡ πίστη τους καί, ἂν δὲν ὑπάρχει ἀπὸ ἀλλοῦ ἀντιστάθμισμα, οἱ νέοι μας θὰ ὁδηγηθοῦν στὸν ἀγνωστικισμὸ καὶ τὴν ἀθεΐα.

 

Δηλώνουμε λοιπὸν ὅτι θὰ ἀντισταθοῦμε μὲ κάθε μέσο γιὰ νὰ ἐπικρατήσει ἡ βούληση τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ θέληση τῶν προγόνων τοῦ ἔθνους μας, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

 

 

 

 

Ἀκολουθοῦν ὑπογραφές.

 

 

(Υ.Γ. Με ευλογίες του Σεβασμιωτάτου σας αποστέλλουμε το ψήφισμα προς ανάρτηση και δημοσίευση εκ μέρους της επιτροπής . π. Σωτήριος Παρδάλης