2η παρουσίαση και επίδειξη του Κινητού Πράσινου Σημείου στην Πρέσπα

«Ανάπτυξη ενός κινητού σημείου στη διασυνοριακή περιοχή και προώθηση της πρόληψης και την ανακύκλωσης – Development of a mobile Green-Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Πρεσπών διοργανώνει την 2η παρουσίαση και επίδειξη του Κινητού Πράσινου Σημείου το οποίο αποκτήθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια του έργου GREENPOINT-MOB, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 στον οικισμό Κρυσταλλοπηγής και στο οικισμό του Αγίου Γερμανού

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης-ανακύκλωσης των απορριμμάτων με την στην ανάπτυξη κινητών πράσινων σημείων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, σε συνδυασμό με δράσεις ευαισθητοποίησης και προώθησης της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών με διαλογή στην πηγή.

Στο GREENPOINT-MOB, συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

  1. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. – DIADYMA S.A., Ελλάδα (Επικεφαλής εταίρος)
  2. Δήμος Πρεσπών – Municipality of Prespes, Ελλάδα
  3. Δήμος Νεστορίου – Municipality of Nestorio, Ελλάδα
  4. Δήμος Κολώνιας – Municipality of Kolonjë , Αλβανία
  5. Βαλκανικό Κέντρο Συνεργασίας και Ανάπτυξης – Balkan Center for Cooperation and Development (BCCD), Αλβανία
  6. Δήμος Αργυροκάστρου – Municipality of Gjirokaster, Αλβανία

Το έργο βρίσκεται πλέον κοντά στην παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων, αφού η πιλοτική λειτουργία του συστήματος του πράσινου σημείου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δρα συνεργατικά με το νέο σύστημα των κάδων των τεσσάρων βασικών ροών ανακυκλώσιμων υλικών που έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Πρεσπών. Η γεωγραφική αποτύπωση του δικτύου των κάδων σε συνδυασμό με την δυνατότητα μεταφοράς του Κινητού Πράσινου Σημείου, προσφέρει στους πολίτες την δυνατότητα να ανακυκλώνουν επιπλέον υλικά, χωρίς να περιορίζονται στις τέσσερεις βασικές ροές

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ