21η πρόσκληση ειδικής εξ αναβολής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε εκ νέου να συμμετέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν. 3852/2010 (87Α) ως ισχύουν, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (167Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (55Α), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (76Α), στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 02 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μμ, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμυνταίου, οικονομικού έτους 2021.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

Σημείωση:
Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο του Προέδρου ή της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά ή να καλέσετε στα τηλ. 2386350109 και 2386350119.
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.