30 χρόνια μετά: Συνάντηση αποφοίτων 1988 του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου

30 χρόνια μετά: Συνάντηση αποφοίτων 1988 του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου

Διοργανώνουμε συνάντηση συμμαθητών στον προαύλιο χώρο του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα  18:00 μ.μ.

Όσοι αποφοιτήσατε από το Γενικό Λύκειο Αμυνταίου το 1988, να είστε όλοι εκεί, και είμαστε και αρκετοί…..

Το είπαμε να μην το ξαναλέμε, στο προαύλιο χώρο του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ.