6Κ/2018: Αναβολή διενέργειας Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει   ότι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και σε συνέχεια του από 21/02/2020 δελτίου τύπου του Α.Σ.Ε.Π. για συμμετοχή στην ψυχοτεχνική δοκιμασία 8 καλούμενων ομάδων υποψηφίων, σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών,  αποφάσισε, για προληπτικούς λόγους και για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού- Covid-19, την αναβολή διεξαγωγής της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας για τους υποψηφίους της 4ης, 5ης, 6ης, 7ης και 8ης ομάδας (βλ. συνημμένο πίνακα)των οποίων ως ημερομηνίες εξέτασης είχαν οριστεί η  Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, η Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, η Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και η Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα ενημερωθούν  για την ημερομηνία υποβολής τους στην ψυχοτεχνική δοκιμασία με νεότερη ανακοίνωση, η οποία, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας.

Συνημμένο: ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ