746 νέες προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του Border news για τις νέες προσλήψεις συνοριακών φυλάκων σε περιφερειακές ενότητες των περιφερειών ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Αττικής , Πελοποννήσου (480) Συνοριακών Φυλάκων , καθώς και (266) σε περιφερειακές ενότητες και νήσους των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Μέχρι 28/08/2020 και 15:00 μπορούν οι υποψήφιοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη προκήρυξη.
Η πρώτη προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 480 Συνοριοφυλάκων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Αριθμός ανά Π.Ε.
 • Π. Ε.:Ανατολικής Αττικής:100 θέσεις
 • Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών 80 θέσεις
 • Κορινθίας 100 θέσεις
 • Δράμας 100 θέσεις
 • Ξάνθης 100 θέσεις
Αποκλειστικά για τις 3 τελευταίες Π. Ε. ποσοστό 5% για υποψήφιους από την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι κατοικούν τη τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννηση τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18 έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας, όπου υπάγεται η Π. Ε., όπου προκήρυχθηκαν οι θέσεις αυτές και λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής φύλαξης, Διαχείρισης Μετ/σης και ΠΡΟ. ΚΕ.ΚΑ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ.:
 • Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Π. Ε. Νότιου Τομέα Αθηνων Απο περιφέρεια Αττικής.
 • Π. Ε. Κορινθίας Απο περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Π.Ε. Δράμας Π.Ε. Ξάνθης.
Από περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κ Θράκης. (Προσοχή) Υποψήφιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε δυο περιφέρειες εφόσον π. Χ Την τελευταία διετία κατοικεί στην Αττική… Άρα μπορεί να δηλώσει για τους 180 της Αττικής.
 Όπως επίσης εάν κατοικούσε μέχρι το 18ετος της ηλικίας του στην Πελοπόννησο μπορεί να δηλώσει και στη προκήρυξη των 100 της Κορίνθου. (με τη προσκόμιση των αντίστοιχων βεβαιώσεων).
Επίσης: Δεν υπερβαίνουν το 28 έτος της ηλικίας τους. Όσοι δηλαδή γεννήθηκαν από την 01-01-1992 και μεταγενέστερα. Έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) 1,70μ. χωρίς υποδήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ στις βεβαιώσεις κατοικίας…. ΠΡΈΠΕΙ να αναγράφονται συγκεκριμένα πράγματα.

 Όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη στη ΕνότηταΙΙΙ.
ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΩΣ.
ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ: 
 
1.Βαθμός Απολυτηρίου
2. Περιοχή κατοικίας
3. Επίπεδο ξένης Γλώσσας
4. Κατοχή τίτλου σπουδών δημοσίου ΙΕΚ στέλεχος σωμάτων ασφαλείας
5. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ως Ε. Π. Υ ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.
6. Η κατοχή άδειας οδήγησης μο/του, μο/τας, η αυτοκινήτου.
7. Εάν είναι τέκνο προσωπικού της ΕΛ. ΑΣ. που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
8. Εάν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειάς.
Μοριοδότηση :
Συνοπτικά:
 • 5 ΜΟΝΑΔΕΣ σε αυτούς που κατοικούν τη τελευταία διετία η μέχρι το 18 έτος στις Ανωτέρω αναγραφόμενες Π. Ε.
 • 1 ΜΟΝΑΔΑ στον /την που έχει υπηρετήσει ως ΕΠ.ΟΜ. η Ε. Π. Υ.
 • 5 ΜΟΝΑΔΕΣ σε όσους εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί
 • 5 ΜΟΝΑΔΕΣ για όσους εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις σε ειδικές δυνάμεις
 • 3 ΜΟΝΑΔΕΣ για τον έχοντα/ουσα άριστη γνώση (Γ2/C2)
 • 2 ΜΟΝΆΔΕΣ για πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)
 • 1 ΜΟΝΆΔΑ για καλή γνώση (Β2)
 • 1 ΜΟΝΑΔΑ για καλη γνωση (Β2) δεύτερης ξένης γλώσσας
 • 2 ΜΟΝΑΔΕΣ για αυτούς που κατέχουν τιτλο σπουδών ΙΕΚ Στέλεχος Ασφαλείας προσώπων κτλ
 • 1 ΜΟΝΑΔΑ για την άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου
 • 3 ΜΟΝΑΔΕΣ για τη άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας
 • 1 ΜΟΝΑΔΑ για κατοχή διπλώματος Β κατηγορίας αυτοκινήτου
 • 2 ΜΟΝΑΔΕΣ για κατοχή διπλώματος Γ’ Δ’ ΕΒ’ ΕΓ’ ΕΔ’
 • 10 ΜΟΝΑΔΕΣ για υποψήφιους που είναι τέκνα προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. πού δολοφονήθηκε η τραυματίσθηκε θανάσιμα
 • 6 ΜΟΝΑΔΕΣ για υποψήφιους πού είναι γονείς πολύτεκνης οικογένειας
 • 4 ΜΟΝΑΔΕΣ για υποψήφιους πού είναι γονείς τριών τέκνων
 • 3 ΜΟΝΑΔΕΣ για υποψήφιους πού είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας
 • 2 ΜΟΝΑΔΕΣ για υποψήφιους πού είναι τέκνα τριτεκνης οικογένειάς.
Διαβάστε προσεκτικά εδώ την Προκήρυξη.
Η δεύτερη προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη(266) Συνοριακών Φυλάκων σε περιφερειακές ενότητες και Νήσους των περιφερειών Βορείου και Νότιου Αιγαίου. 
 
 • ΠΕ ΣΑΜΟΥ :98 θέσεις
 • ΠΕ Χίου :62 θέσεις
 • ΠΕ Κω:46 θέσεις Νήσος
 • Λέρος :43 θέσεις
 • Νήσος Σύμη :10 θέσεις
 • Νήσος Κάλυμνος :1 θέση
 • Νήσος Μεγίστη :6 θέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής: υποψήφιοι από όλες τις Περιφέρειες της Επικράτειας. 

 • Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή όσοι γεννήθηκαν απο την 01-01-1992 και μεταγενεστερα.
 • Εχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) 1,70μ.
 • Η προσκόμιση αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών, από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι την 15:00 ώρα της 28/08/2020.
ΠΡΟΣΟΧΉ στις βεβαιώσεις κατοικίας, να αναγράφουν ότι ακριβώς ζητείται από τη προκήρυξη και σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
(Προκήρυξη: παρ. ΙΙΙ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ). ΥΠΟΒΟΛΉ δικαιολογητικών: Προσοχή στις προθεσμίες μέχρι 28/08/2020.
Διαβάστε εδώ προσεκτικά την προκήρυξη.
bordernews.gr