Ημερίδα για την κτηνοτροφία

Ενημερωτική ημερίδα στην Π.Ε. Φλώρινας για τη νέα νομοθεσία για την κτηνοτροφία

Ημερίδα ενημέρωσης για την εφαρμογή του Νόμου 4056 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 9 Μαΐου, στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Δυτικής Μακεδονίας κ. Πασχάλη Χαρούμενου.
Υπάλληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ενημέρωσαν αναλυτικά τους κτηνοτρόφους της Φλώρινας για τα όσα προβλέπει ο Νόμος 4056, που είναι τα παρακάτω:
• Τη νέα κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με βάση τα είδη των κτηρίων και τη δυναμικότητά τους:
1.Πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
2.Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου.
3.Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών.
4.Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
• Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης αυτών
• Διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
• Τροποποίηση ή μεταβίβαση της άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και συστέγαση κτηνοτροφικών μονάδων
• Μητρώο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
• Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις
Επίσης, σύμφωνα με το Ν. 4056/2012 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης, είναι εγκατεστημένες χωρίς άδεια σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις ή έχουν χαρακτηριστεί αυθαίρετες υποχρεούνται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να λάβουν άδεια εγκατάστασης με την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Η διάταξη καταλαμβάνει και όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν χωρίς άδεια εγκατάστασης και ήδη έχει διακοπεί η λειτουργία τους για το λόγο αυτόν.
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω προθεσμιών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πασχάλης Χαρούμενος δήλωσε για το θέμα:
«Ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η κτηνοτροφία είναι οι άδειες λειτουργίας και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο.
Το ζήτημα αυτό είναι και ένα προσωπικό μου στοίχημα. Κατέβηκα αρκετές φορές στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανα συναντήσεις σε όλους τους νομούς, κάλεσα όλους τους προέδρους των κτηνοτρόφων, κατέγραψα όλα τα προβλήματα και παρουσίασα μία τεκμηριωμένη πρόταση. Επιτέλους, εισακουστήκαμε και δώσαμε λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε εδώ και χρόνια τους κτηνοτρόφους.
Με τη νέα νομοθεσία, τα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους δεν αφορούν μόνο στις επιδοτήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι 6.000 κτηνοτρόφοι στη Δυτική Μακεδονία δε μπορούσαν να μπουν στα σχέδια βελτίωσης.
Σήμερα, είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τη νέα νομοθεσία, έτσι ώστε να ξεκινήσουν να καταθέτουν τους φακέλους για να πάρουν άδειες λειτουργίας.
Η κτηνοτροφία πρέπει να γίνει ο πυλώνας ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας κ. Δημήτριος Ηλιάδης δήλωσε από την πλευρά του:
«Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια τους κτηνοτρόφους. Ο κ. Χαρούμενος μπόρεσε και έφερε ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς το αρμόδιο υπουργείο είδε το πρόβλημα από κοντά. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δοθεί και μια οριστική λύση. Θα πρέπει ο κτηνοτρόφος να διευκολυνθεί με κάθε μέσο για να μπορέσει η χώρα μας, μέσα από τον πρωτογενή τομέα, να βρει το δρόμο της και να βγει από την κρίση».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ