Ημερίδα στο πλαίσιο πρωτοβουλίας eReNet

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ενεργειακό Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για Δράση- eReNet» και είχε ως τίτλο «Ενισχύοντας τις Αγροτικές Κοινότητες προς την Ενεργειακή Βιωσιμότητα, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων».
Η ημερίδα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Δημάρχου Αμυνταίου, κ. Μάκη Ιωσηφίδη που αναφέρθηκε στο Σύμφωνο των Δημάρχων και την πορεία του Δήμου Αμυνταίου, αλλά και την ίδια την πρωτοβουλία eReNet η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικά εργαλεία του Δήμου Αμυνταίου στην ενεργειακή του πολιτική. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο Δήμος Αμυνταίου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αφενός εντάχθηκε στο Σύμφωνο των Δημάρχων και αφετέρου έχει μία δυναμική πορεία προς την επίτευξη των στόχων για καθαρότερο περιβάλλον με αξιοποίηση μορφών ενέργειας που το προστατεύουν. Στην προκειμένη περίπτωση οι στόχοι του Δήμου Αμυνταίου αφορούν πρακτικές που αφενός θα προστατεύουν το περιβάλλον και αφετέρου θα μειώνουν το κόστος διαβίωσης των πολιτών και τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου.
Στη συνέχεια την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Αντωνιάδης, που αναφέρθηκε στις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος Αμυνταίου για τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα, δηλώνοντας ότι συμπορεύεται και συμπαρατάσσεται με τις δράσεις αυτές.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες
•    Σύμφωνο των Δημάρχων,
•    eReNet και
•    Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων,
στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος Αμυνταίου και όλες τους σχετίζονται με την ενεργειακή βιωσιμότητα.
Επίσης, έγινε αναφορά σε καλές πρακτικές και στη μεθοδολογία ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Τέλος, παρουσιάστηκε το προσχέδιο του ενεργειακού σχεδιασμού της περιοχής με ορίζοντα το 2020.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Αμυνταίου