Προτάσεις Δ.Φλώρινας στο INTERREG ΙΙΙ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ  INTERREG ΙΙΙ.

Προτάσεις για ένταξη έργων υπέβαλλε ο Δήμος Φλώρινας στο Διασυνοριακό Προγράμματος «Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», του  INTERREG ΙΙΙ.
Οι προτάσεις του Δήμου, σκοπό έχουν την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας σε τομείς, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η διασφάλιση της υγείας.
Ο Δήμος Φλώρινας συνεργάστηκε με φορείς της περιοχής, όπως η ΑΝΦΛΩ και το ΑΕΙ, ετοίμασε τις προτάσεις του και τις απέστειλε για έγκριση.
Ο  συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι: 627822,10€.
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν αναλυτικά είναι:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πρωτοβουλία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στη διασυνοριακή αλυσίδα προϊόντων κτηνοτροφίας-MEAT MARKET
Κρασί και τέχνη ως εργαλεία της οικονομικής ανάπτυξης-Πρόταση για την δημιουργία,υιοθέτηση και προώθηση της ταυτότητας μιας πόλης
Ecotour Φλώρινα-Prilep

Εφαρμογές για την στήριξη από κοινού των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές Φλώρινας και Πελαγονίας-AGORTOURA
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία-Δίκτυο ευαισθητοποίησης-Ενημερώνω-Μετρώ-Θωρακίζω

Αντιμετώπιση μοντέρνων διατροφικών συνηθειών,στοματικής υγιεινής και αποδοχής της αναπηρίας στα σχολικά προαύλια πληθυσμιακά ευπαθών περιοχών(Crisis Children)

Δυναμικότητα Εναλλακτικής Ενέργειας σε φιλικές,διασυνοριακές,χωροταξικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές(EnC+EnS)
Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα βελτίωσης  των περιβαλλοντικών πόρων της διασυνοριακήςπεριοχής Πελαγονίας-Φλώρινας(Διαμόρφωση Ζωολογικού κήπου)

Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών-ΤΕΑΜ
Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς-Cult+Eco