Συνέδριο για ενεργειακά θέματα 9-10/7

ΣΤΙΣ 9 ΚΑΙ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Στο πλαίσια της εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Γερμανίας και ειδικότερα της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Ελληνογερμανικού Δικτύου Δήμων, Περιφερειών και Πολιτών, διοργανώνεται Συνέδριο με τίτλο: «Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων Ελλάδος – Μετάβαση: Η ώρα μετά την εξάντληση του λιγνίτη».

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων Ελλάδος, το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και την Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας (Ξενοδοχείο Παντελίδης), στις 9 και 10 Ιουλίου.

Στόχοι του Συνέδριου είναι:

1.    Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών στη βιωσιμότητα της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2.    Η διερεύνηση των δυνατοτήτων κοινής επιχειρηματικής δράσης, με στόχο τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

3.    Η προώθηση  διορατικών ιδεών όσον αφορά αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την επιτάχυνση των επενδύσεων

Το Συνέδριο απευθύνεται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους συλλογικών φορέων, εκπροσώπους επιχειρήσεων στο τομέα τις ενέργειας, επενδυτικούς οργανισμούς και τράπεζες, ΑΕΙ, ΤΕΙ και σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

 

Γραφείο Τύπου

Δικτύου Ενεργειακών Δήμων