«Η συμβολή της Τεχνικής Γεωλογίας στα έργα ανάπτυξης και υποδομής στη Βόρεια Ελλάδα»

«Η συμβολή της Τεχνικής Γεωλογίας στα έργα ανάπτυξης και υποδομής στη Βόρεια Ελλάδα» είναι το θέμα της Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου του 2011 και ώρα 9:00, στο Αμφιθέατρο «Βασίλειος Κυριαζόπουλος» (Μετεωροσκοπείο) του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας (ΕΕΤΓ), που υπάγεται στη Διεθνή Ένωση Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος (IAEG), σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη σημαντική συμβολή της Τεχνικής Γεωλογίας σε μελέτες και έρευνες υποδομής καθώς και εφαρμογής στα τεχνικά έργα ανάπτυξης και υποδομής που εκτελούνται στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, θα παρουσιαστούν επιστημονικά θέματα που αφορούν τα έργα:

-του Μετρό Θεσσαλονίκης,

-των Μεταλλείων του Ελληνικού Χρυσού

-της Εγνατίας Οδού,

-της ΔΕΗ (φράγματα, ανανεώσιμες),

-αντιμετώπισης και εκτίμησης γεωλογικής επικινδυνότητας εκδήλωσης φυσικών καταστροφών (κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα)

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Τεχνική Γεωλογία αποτελεί την εφαρμογή της Γεωλογίας στην αειφόρο ανάπτυξη. Βασικό αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας είναι η μελέτη της καταλληλότητας και συμπεριφοράς εδάφους σε ό,τι αφορά στις κατασκευές θεμελιώσεων, γεφυρών, φραγμάτων και ταμιευτήρων, συγκοινωνιακών έργων, σηράγγων και άλλων υπόγειων έργων, παράκτιων και θαλάσσιων έργων με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, η Τεχνική Γεωλογία ερευνά τη γεωλογική επικινδυνότητα και προλαμβάνει την εκδήλωση φυσικών καταστροφών (κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, πλημμυρικά  φαινόμενα, tsunamis). Τέλος, αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής Γεωλογίας αποτελεί η μελέτη του γεωπεριβάλλοντος για τον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό που αφορά στη χωροθέτηση περιοχών για οικιστική και βιομηχανική ανάπτυξη καθώς και η έρευνα για τον εντοπισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στις εργασίες του Συνεδρίου θα συμμετάσχουν γεωλόγοι και μηχανικοί, ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες.

Φωτογραφία 1: Έργα Εγνατίας Οδού στη περιοχή Μετσόβου: Συνεχείς Γέφυρες και Σήραγγες για την αποφυγή μεγάλων ασταθών περιοχών.

Φωτογραφία 2: Υδροηλεκτρικό Φράγμα Ιλαρίωνα της ΔΕΗ, Κατασκευή του σώματος φράγματος.

Φωτογραφία 3: Έργα Μετρό Θεσσαλονίκης, Διάνοιξη Σήραγγας στο Σταθμό Συντριβανίου.