Εγκρίθηκε από την Ο.Ε. της Περιφέρειας η μελέτη σεισμικής δραστηριότητας

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η χρηματοδότηση του έργου «Μελέτη Σεισμικής Δραστηριότητας στη Φλώρινα».

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, Δημήτρη Ηλιάδη, «από τα μέσα του Μαρτίου του 2012 παρουσιάσθηκε στο δυτικό μέρος της πόλης της Φλώρινας μία σεισμική δραστηριότητα, η οποία εντοπίζονταν στο νοητό άξονα Αγ. Νικόλαος – Άλωνα. Η εντονότερη δραστηριότητα παρατηρήθηκε γύρω από τον οικισμό Σ. Ιωαννίδης. Οι σεισμοί γίνονταν έντονα αισθητοί στην πόλη της Φλώρινας και στην περιοχή του οικισμού Σ. Ιωαννίδης, γιατί είχαν μικρό εστιακό βάθος (μικρότερο από 10 Km) και συνέβαιναν σε μικρή απόσταση από την πόλη (μέση απόσταση 5 Km). Το μέγεθος του μεγαλύτερου ως τώρα καταγεγραμμένου σεισμού ήταν 4.1 R (17/2/2013).

Η δραστηριότητα αυτή προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και αναλήφθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας η πρωτοβουλία για τη μελέτη του φαινομένου. Οι δράσεις που προτείνονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο  της ερευνητικής αυτής μελέτης, καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Θ. Τσάπανο είναι:

1) Γεωλογική χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής που έχει ενεργοποιηθεί στο δήμο Φλώρινας. Η χαρτογράφηση θα βοηθήσει στην κατανόηση των γεωλογικών συνθηκών σε τοπική κλίμακα. Ο χάρτης που θα προκύψει θα βοηθήσει για την ερμηνεία του φαινομένου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την Αντιπεριφέρεια Φλώρινας και για την κάλυψη άλλων αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2) Γεωφυσικές διασκοπήσεις (γεωηλεκτρική τομογραφία) με τη χρήση γεωραντάρ για την εξακρίβωση της υπεδάφιας γεωλογικής δομής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανίχνευση υπαρχόντων ρηγμάτων και γεωλογικών σχηματισμών.

3) Αποτύπωση των επιφανειακών διαρρήξεων (τεκτονική) σε κλίμακα 1:5.000 ή μεγαλύτερη, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο το τοπογραφικό υπόβαθρο.

4) Σεισμολογική έρευνα και σεισμοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής με καταγραφή της ιστορικής σεισμικότητας και μικροσεισμικότητας και συσχετισμός της με τα ρήγματα που θα προκύψουν από τη γεωλογική μελέτη και υπολογισμός βασικών παραμέτρων σεισμικότητας για την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής. Εγκατάσταση μικροδικτύου ψηφιακών σεισμογράφων για την καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας.

5) Εκτίμηση γεωτεχνικής καταλληλότητας με βάση τα αποτελέσματα της γεωολογικής χαρτογράφησης, της σεισμολογικής έρευνας και των γεωτεχνικών συνθηκών, με σκοπό την καταλληλότητα ή μη της περιοχής για περαιτέρω ανοικοδόμηση».