Άνθιμος Μπιτάκης: Για μία δίκαιη και όχι βίαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή

Αγαπητές συνδημότισσες και αγαπητοί συνδημότες,

από την πρώτη στιγμή της εμπλοκής μου στα δημοτικά πράγματα του Δήμου Αμυνταίου τόνισα ότι η μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο είναι προτεραιότητα για μένα και θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την ομαλότερη και πιο δίκαιη για την τοπική μας κοινωνία μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας συμμετέχω στο πρόγραμμα του WWF, μέσω του οποίου δήμαρχοι από λιγνιτικές περιοχές διαφόρων χωρών, όπως είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τσεχία, επισκεπτόμαστε λιγνιτικές περιοχές της Γερμανίας για να γνωρίσουμε από κοντά τον τρόπο σταδιακής μετάβασης των περιοχών αυτών στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Στόχος του ταξιδιού είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας των Γερμανών, που έχουν προχωρήσει σημαντικά στον τομέα αυτό και ουσιαστικά έχουν ανοίξει νέους δρόμους, αφενός στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από την εξόρυξη του λιγνίτη και αφετέρου στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών για ανάκαμψη και στροφή σε άλλους κλάδους της οικονομίας ή στην πράσινη ενέργεια.

Η δημιουργία πανέμορφων τεχνητών λιμνών για κολύμπι, βαρκάδες, ναυταθλητισμό και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στη θέση των παλιών ορυχείων ή η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και διάφορων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες να βρουν διέξοδο κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο, απαιτούν συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αλλά και πολιτική βούληση από την κεντρική διοίκηση.

Από την πλευρά μας, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα εργαστούμε με σοβαρότητα για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και θα διεκδικήσουμε με τόλμη ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Μπορούμε να το κάνουμε… Μπορούμε να πετύχουμε μία δίκαιη και όχι βίαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο! Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανένας και το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστούμε τις απόψεις και τη δημιουργική δύναμη των πολιτών.

 

Άνθιμος Μπιτάκης

Δήμαρχος Αμυνταίου