Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Φλώρινας για τον αναπτυξιακό οργανισμό ΟΤΑ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στην συνεδρίαση της 16-04-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, το δεύτερο θέμα με τίτλο «Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ, έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης και σχεδίου καταστατικού» αποσύρθηκε, αφού πλέον αρμόδια για να αποφασίσει επ’ αυτού ήταν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας, έτσι κληθήκαμε να πάρουμε μέρος στην 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα στις 06-05-2021, όπου ως παράταξη δεν εκπροσωπούμαστε. Η κλήση μας ήταν προσχηματική βέβαια και για «τα μάτια του κόσμου» αφού κατά την συνεδρίαση δεν μας επιτράπηκε να εκφράσουμε ολοκληρωμένα την άποψή μας, παρά το γεγονός ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό καθώς συστάθηκε ένας παράλληλος του δήμου οργανισμός, ένα παραμάγαζο σε μορφή ανώνυμης εταιρείας που θα αντικαταστήσει τις υπηρεσίες του δήμου και φυσικά θα καταστήσει τις παροχές προς τους δημότες ακριβότερες. Το θέμα υπερψηφίστηκε τελικά από την πλειοψηφία.

Επί του θέματος αυτού η θέση μας είναι η παρακάτω:

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, ως ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού, αντικαθιστούν βίαια τις καθ’ ύλιν αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Πλέον η Δημοτική αρχή με συνοπτικές διαδικασίες, μπορεί να εκχωρεί σε αυτούς τα επιχειρηματικά σχήματα την αρμοδιότητα και το έργο των διοικητικών, κοινωνικών, πολεοδομικών, τεχνικών, πολιτιστικών-αθλητικών και άλλων υπηρεσιών του! Θα αναλαμβάνουν δηλαδή τη σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων μελετών και έργων του κάθε δήμου, καθώς και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των παραπάνω υπηρεσιών των δήμων.

Οι οργανισμοί αυτοί προβλέπονται από το ν. 4674/2020, με τον οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε σε μια παρέμβαση καίριας σημασίας για το αστικό πολιτικό σύστημα, με πολύ καθαρό στόχο: «Τις ιδιωτικοποιήσεις και τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων, τις ΣΔΙΤ και το πέρασμα αρμοδιοτήτων και υποδομών στην αγορά, στο ιδιωτικό κεφάλαιο.»

Είναι μια «επιθετική παρέμβαση», που επιδιώκει να προωθήσει πιο γρήγορα τα διάφορα επιχειρηματικά «πρότζεκτ» που σχεδιάζονται και να γίνουν πιο εύκολα επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο. Ο στόχος διατυπώνεται καθαρά: «Να υπάρξει μόχλευση κρατικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων με αποδέκτη την ιδιωτική οικονομία». Δηλαδή, μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης κάποιοι όμιλοι θησαυρίζουν από το μόχθο του λαού, τα κεφάλαιά τους λιμνάζουν και πρέπει να βρουν επενδυτική διέξοδο σε δίκτυα και υποδομές, στη διαχείριση των απορριμμάτων, του περιβάλλοντος, στις ΑΠΕ με βάση και τις νέες χρήσεις γης, στην επιχειρηματική «αξιοποίηση» δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, ακτών και άλλων υποδομών κ.λπ. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός εκτός από τα παραπάνω περιλαμβάνει και κάθε άλλη δραστηριότητα του δήμου, Παιδεία, Υγεία, Πολιτισμό, Αθλητισμό, Τουρισμό, εξωστρέφεια, κοινωνική πολιτική, περιβάλλον, αγροτοδιατροφή, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μεταφορές, τεχνική υποστήριξη για ωρίμανση έργων κ.λπ.

Με την δημιουργία των Α.Ο. θα πληγούν καίρια οι εργαζόμενοι στους δήμους, αφού εδώ και χρόνια κυβερνήσεις και αιρετοί πεισματικά δεν προσέλαβαν μόνιμο προσωπικό και τώρα αναθέτουν σε μια Ανώνυμη Εταιρεία να απασχολεί ένα φθηνό, «ελαστικά» εργαζόμενο και σε ομηρία προσωπικό, αφού τις προσλήψεις θα αποφασίζουν τα ουσιαστικά διορισμένα Διοικητικά Συμβούλια και οι δήμαρχοι. Το προσωπικό δεν θα εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, πράγμα που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός «ευέλικτου μηχανισμού προθύμων, που δεν θα αμφισβητεί ούτε τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που τίθενται ούτε τις διαδικασίες, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα.

Η ίδρυση τέτοιων αναπτυξιακών οργανισμών σε δήμους και περιφέρειες έχει τελικό σκοπό την εκχώρηση και άλλων αρμοδιοτήτων των δημοτικών συμβουλίων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Αυτό άλλωστε φαίνεται καθαρά και στο σχέδιο καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού Φλώρινας, όπου αναφέρεται ότι, εξαιρουμένου του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων των Ο.Τ.Α.

Είναι ένα επιχειρηματικό έκτρωμα που δε θα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο και στο οποίο ο δήμος θα συμβάλει στην ίδρυσή του με ίδια κεφάλαια που βέβαια θα τα αντλήσει από τους φόρους και τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες, με μετοχές αξίας 69.000 ευρώ, με τεχνικό προσωπικό που δεν θα είναι μόνιμο και που θα προσλαμβάνεται από αυτό το σχήμα με άγνωστες διαδικασίες, για ένα πρόγραμμα έργων και μελετών που ούτε στο ελάχιστο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών, αν υλοποιηθεί και αυτό. Με μόνιμο γραφειοκρατικό προσωπικό, λες και οι δήμοι έχουν ανάγκη από έναν ακόμα γραφειοκρατικό μηχανισμό και όχι από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα ενισχύσουν τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των δήμων.

Εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή ως ιδρυτικού μάλιστα μέλους και μετόχου, του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, μιας ΜΚΟ – Μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που είναι ΝΠΙΔ, παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 6 του Σχεδίου Καταστατικού αποκλείεται η συμμετοχή ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων.

Σκοπός του ΑΟΦ είναι να διευκολυνθεί με τη συνδρομή της Τοπικής Διοίκησης η επιχειρηματική δράση γύρω από τοπικούς πόρους, η διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τις επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων, η προώθηση των ΑΠΕ με βάση τις νέες χρήσεις γης, κι εδώ να τονίσουμε ότι η υπόθεση με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες δεν έχει τελειώσει για τον Νομό μας, πολύ πιθανό να επανέλθει και μέσα από τέτοια νέα σχήματα, αλλά και η επιχειρηματική αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων υποδομών καθώς και με την απαξίωση Υπηρεσιών του Δήμου.

Για τα παραπάνω μπορεί κανείς να πάρει μια πρόγευση και μέσα από τα προβλεπόμενα έσοδα της οικονομοτεχνικής μελέτης.

Με πρόσχημα όπως λένε στην οικονομοτεχνική μελέτη τις «…διαχρονικές αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, το βαθύ αποτύπωμα των μνημονιακών επιταγών και την κόπωση των υποστελεχωμένων υπηρεσιών…» και συμφωνώντας με σχετικό αίτημα της ΚΕΔΕ να διαχειρίζονται και οι μικροί δήμοι που δεν διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό και τεχνικές υπηρεσίες μερτικό από το ΕΣΠΑ, για να αντιμετωπιστούν επενδύσεις σε υποδομές κ.α., απαίτησαν αυτό το «….θεσμικό εργαλείο των ΑΟ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών…».

Όμως, γιατί να δημιουργήσεις έναν οργανισμό ακόμα, ένα παραμάγαζο όταν έχεις ήδη δημοτικές υπηρεσίες; Γιατί να μην στελεχώσεις τις ήδη υπάρχουσες δημοτικές υπηρεσίες; Γιατί να δημιουργήσεις ακόμα μία Α.Ε. ειδικού σκοπού όταν η ήδη υπάρχουσα (ΑΝ.ΦΛΩ.) έχει αποτύχει;

Αλήθεια εντάσσονται σε αυτές τις προκλήσεις οι διευρυμένες λαϊκές ανάγκες της υγείας, της πρόνοιας, της ασφάλειας και της θωράκισης της ζωής  του λαού και των εργαζομένων, του πολιτισμού του αθλητισμού, του καθαρού περιβάλλοντος; Πως προωθούνται οι ανάγκες αυτές από τέτοιου είδους εργαλεία καπιταλιστικής ανάπτυξης αφού  τις έχει βάλλει στην μέγγενη για να μειωθεί το «κόστος» τους; Η Λαϊκή Συσπείρωση είναι υπέρ της αξιοποίησης και του τελευταίου ευρώ, είτε από κρατικά είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα,  αφού είναι χρήματα που είναι βγαλμένα από τη φορολογία και την εκμετάλλευση του λαού πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτά θα υπηρετούν τις δικές του ανάγκες και όχι αυτές του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων. 

Για τους παραπάνω λόγους το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπείρωση είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία Α.Ο.

Να μη δημιουργηθεί κανένας οργανισμός που θα είναι μεσάζοντας καταλήστευσης χρημάτων και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της απαξίωσης των δημοτικών υπηρεσιών. Εδώ και τώρα αξιοποίηση και ενίσχυση του υπάρχοντος προσωπικού Δήμων με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στην πολεοδομία με σκοπό την ολοένα και καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, την απορρόφηση των κρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, για παροχή ποιοτικά υψηλών και οικονομικά φτηνών υπηρεσιών.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 06.05.2021