Ανακοινώθηκε η Ίδρυση Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στις Πρέσπες

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των θεσμικών παραγόντων του Δήμου Πρεσπών, γίνεται πραγματικότητα. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκος Χαρδαλιάς,  μετά από συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις, , του Δημάρχου Πρεσπών Παναγιώτη Πασχαλίδη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη, του Αντιπ/ρχη της Π.Ε. Φλώρινας Ιωάννη Κιοσέ, και του βουλευτή της Π.Ε. Φλώρινας Ιωάννη Αντωνιάδη, εξέδωσε απόφαση για την ίδρυση εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον Δήμο Πρεσπών, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή δράση της Π.Υ. Φλώρινας στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών που μπορεί να εκδηλωθούν στην περιοχή.

Την έγκριση της απόφασης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Στέφανου Κολοκούρη γνωστοποίησαν κατά τη σημερινή, 14η  Απριλίου 2020, συνάντηση στο Διοικητήριο της Π. Ε. Φλώρινας, ο Αντιπ/ρχης της Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννης Κιοσές, o Δήμαρχος Πρεσπών κ. Παναγιώτης Πασχαλίδης, ο Διευθυντής της Π.Υ. Περιφερειακής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας κ. Ιωάννης Ράπτης και ο Διοικητής της Π.Υ. Φλώρινας κ. Ιωάννης Μιαούλης. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, οι αναγκαίες διαδικασίες σε τεχνικό και υπηρεσιακό επίπεδο για την άμεση υλοποίηση και λειτουργία του κλιμακίου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με δηλώσεις των παρισταμένων.

 

Ακολουθεί η Σχετική Απόφαση

Αριθ. Πρωτ. 20895 οικ. Φ. 105.6

ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Εποχικών Π.Κ.»

ΣΧΕΤ: α) Ο Ν. 4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις». (Α’ 27)

β) Ο Ν. 2612/98 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ. και άλλες διατάξεις». (Α΄ 112).

γ) Ο Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». (Α΄ 87).

 

  1. Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν εντολής κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη πρόκειται να ιδρυθούν εποχικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια, με σκοπό να λειτουργήσουν κατά την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, στην περιοχή γεωγραφικής σας αρμοδιότητας , όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 ΠΡΕΣΠΕΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προβούμε στην έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων, καλείστε να προβείτε άμεσα σε κάθε απαραίτητη από μέρους σας ενέργεια (Κτηματική Υπηρεσία, αρμόδια Δημοτική Αρχή κτλ.) σύμφωνα και με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές, ώστε να εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος στέγασης για τα προαναφερόμενα Κλιμάκια.
  2. Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία θα απευθύνεστε στο αρμόδιο Τμήμα Υποδομών (τηλ. 2132157763) της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.
  3. Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ΑΠΣ.

 

Ο Αρχηγός

Στέφανος Δ. Κολοκούρης

Αντιστράτηγος ΠΣ