Αντικατάσταση Εσωτερικών δικτύων Ύδρευσης στις Πρέσπες

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με απόφαση του Περιφερειάρχη Γεώργιου Κασαπίδη, το έργο  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» προϋπολογισμού 3.641.129,03€ (χωρίς ΦΠΑ).

Πρόκειται για την σημαντικότερη δράση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Πρεσπών για εξάλειψη του μη τιμολογούμενου νερού, με σκοπό την προσφορά ποιοτικών δημοτικών υπηρεσιών, την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων της Πρέσπας και την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο αφορά την ολική αλλαγή των δικτύων ύδρευσης σε έξι από τις δεκαέξι συνολικά κοινότητες του Δήμου Πρεσπών (Κρυσταλλοπηγής, Καρυών, Καλλιθέας, Βροντερού, Ψαράδων,  Λαιμού) συνολικού μήκους 27.81 χιλιομέτρων. Με την αλλαγή των δικτύων θα περιοριστούν οι, ολοένα και πιο συχνές, βλάβες μια και το νέο δίκτυο είναι μελετημένο ώστε οι πιέσεις να κατανέμονται ομοιόμορφα, ενώ ταυτόχρονα θα εξαλειφθούν οι αφανείς διαρροές και οι τυχόν παράνομες συνδέσεις.

Παράλληλα με αυτό το έργο, παραλήφθηκε πρόσφατα ο εξοπλισμός αναβάθμισης της υδραυλικής συμπεριφοράς των δικτύων άλλων πέντε κοινοτήτων,  στα πλαίσια της εγκεκριμένης πράξης SMARTWATERSAVE του προγράμματος  Interreg CBC Ελλάδα – Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020.  Με την τοποθέτηση του εξοπλισμού αυτού, σε συνδυασμό με τις αντικαταστάσεις δικτύων, θα αναβαθμιστούν στα τρέχοντα πρότυπα τα δίκτυα 11 συνολικά οικισμών, τα οποία θα έχουν επίσης χαρτογραφηθεί και ενταχθεί στην εφαρμογή GIS του Δήμου Πρεσπών.

Τέλος, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, η προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και τηλεελέγχου ύψους 1,47 εκ. € που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η προμήθεια περιλαμβάνει την τεχνολογική αναβάθμιση του συνόλου των δικτύων του Δήμου με την εγκατάσταση εξοπλισμού ανιχνευτών και αυτοματισμών υψηλής τεχνολογίας στα κρίσιμα σημεία των δικτύων, από τα φρεάτια έξω από τα σπίτια των καταναλωτών μέχρι τις δεξαμενές τροφοδοσίας των δικτύων.

Με την ολοκλήρωση των δράσεων αυτών, τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να αναβαθμιστούν σημαντικά οι υπηρεσίες ύδρευσης, με βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού που θα ελέγχεται πλέον σε πραγματικό χρόνο και μείωση των συμβάντων διακοπής υδροδότησης λόγω αστοχίας υλικού ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν τα λειτουργικά κόστη και τα κόστη συντήρησης των δικτύων ύδρευσης. Με τις επεμβάσεις αυτές, τα εσωτερικά δίκτυα του Δήμου Πρεσπών αναβαθμίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής για αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ανθεκτικότητας έναντι της αλλαγής του κλίματος.