Απάντηση στην ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου για την κατασκευή της σήραγγας της Κλεισούρας στη Δυτική Μακεδονία

Θέμα:   «Κατασκευή της σήραγγας της Κλεισούρας στη Δυτική Μακεδονία»

Σχετ:    Η Ερώτηση 10045/24.09.2020 του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών προωθείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του υπόψη έργου που αφορά την κατασκευή σήραγγας, δεδομένης και της εμπειρίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σε υλοποίηση υπόγειων έργων.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Δειτέ την ερώτηση:

10045-ΑΠ-24-09-2020-Κατασκευή της σήραγγας της Κλεισούρας στη Δυτική Μακεδονία (2) (1)