Απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου στην ερώτηση της Π. Πέρκα σχετικά με τα προβλήματα κατά την καταβολή ενίσχυσης στους παραγωγούς της Φλώρινας

Θέμα: «Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ερώτηση της Βουλευτή Φλώρινας και Αναπληρώτριας Τομέαρχη Μεταφορών ΣΥΡΙΖΑ, κας Πέτης Πέρκα σχετικά με τα προβλήματα κατά την καταβολή στους παραγωγούς της Φλώρινας του 70% της βασικής ενίσχυσης για το 2019»

Με αφορμή ερώτηση της βουλευτή Φλώρινας και Αναπληρώτριας Τομέαρχη Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, κας Π. Πέρκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που υποβλήθηκε στις 20.11.2019, σχετικά με τα προβλήματα κατά την καταβολή στους παραγωγούς της Φλώρινας του 70% της βασικής ενίσχυσης για το 2019, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκης Βορίδης, απάντησε, με το υπ΄αριθμ. 706/300816/27.01.2020 έγγραφο του. 

Συγκεκριμένα η κα Πέρκα ανεφέρε στην ερώτησή της ότι «πάρα πολλοί παραγωγοί του Νομού Φλώρινας διαπίστωσαν ότι το ποσό που τους κατατέθηκε ήταν μειωμένο, ως αποτέλεσμα ποινής για αμφισβητούμενες δασικές εκτάσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος. Στην πραγματικότητα σε πλήθος περιπτώσεων ο τηλεσκοπικός έλεγχος δείχνει τους αγρούς ως αμφισβητούμενες δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προβαίνει σε τέτοιες ποινές, τη στιγμή που οι αγρότες περιμένουν ως «μάννα εξ’ ουρανού» τις επιδοτήσεις για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους».

Στην απάντησή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρθηκε ότι «στην Π.Ε. Φλώρινας υπεβλήθησαν 5.444 Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2019, εκ των οποίων 5.076 ΕΑΕ υπεβλήθησαν από γεωργούς κατόχους δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, με αποτέλεσμα: σε 4.761 γεωργούς να καταβληθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ύψους 7.949.142,23 ευρώ και   σε 315 γεωργούς να μην καταβληθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να μην πληρώνονται, διότι είναι δικαιούχοι ενίσχυσης μικρότερης των 250 ευρώ» Επίσης «στην τηλεπισκοπική ζώνη ελέγχου της Π.Ε. Φλώρινας, στο δείγμα ελέγχου έτους αιτήσεων 2019 για τη βασική ενίσχυση, περιλαμβάνονται 887 παραγωγοί με 13.153 αγροτεμάχια, που αντιστοιχούν σε συνολική δηλωθείσα έκταση 4.932,35 ha. Από τον έλεγχο του συνόλου των αγροτεμαχίων του δείγματος ελέγχου προσδιορίστηκε συνολική επιλέξιμη έκταση 4.297,11 ha (δηλαδή διαπιστώθηκε απόκλιση-μείωση της επιλέξιμης έκτασης ύψους 14,78%)».

Αναφέρεται επίσης στο σχετικό χρονοδιάγραμμα. «Τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων θα ληφθούν υπόψη στον τελικό υπολογισμό των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί, οι οποίες θα καταβληθούν σε επόμενες πληρωμές μέχρι τον μήνα Ιούνιο του έτους 2020». Ταυτόχρονα σε σχέση με τους απλήρωτους λόγω προβλημάτων με την τηλεπισκόπηση τόνισε ότι: «ποσά ενίσχυσης που ενδέχεται να προκύψουν από την εξέταση ενστάσεων, θα καταβληθούν μέσω των πληρωμών που θα διενεργηθούν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2020».

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Απαντώντας στην Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Θ. Πέρκα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ως προς το θέμα καταβολής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2019 στους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Φλώρινας, σημειώνεται ότι στις 24 Οκτωβρίου του 2019 καταβλήθηκε σε 538.037 δικαιούχους σε ολόκληρη τη χώρα συνολικό ποσό ύψους 683.052.227,06 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη χορήγηση προκαταβολής ύψους 70% για τη βασική ενίσχυση του έτους αιτήσεων 2019. Ειδικότερα, στην Π.Ε. Φλώρινας υπεβλήθησαν 5.444 Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2019, εκ των οποίων 5.076 ΕΑΕ υπεβλήθησαν από γεωργούς κατόχους δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, με αποτέλεσμα:  – σε 4.761 γεωργούς να καταβληθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ύψους 7.949.142,23 ευρώ και  – σε 315 γεωργούς να μην καταβληθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να μην πληρώνονται, διότι είναι δικαιούχοι ενίσχυσης μικρότερης των 250 ευρώ.  Από τους γεωργούς στους οποίους δεν καταβλήθηκε προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, 14 γεωργοί δεν πληρώθηκαν, διότι δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή διότι γι’ αυτούς εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών. Για τον έλεγχο πληρότητας του ανωτέρω κριτηρίου, χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2018 όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία φορολογικού έτους 2018. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.  Σχετικά με την επιβολή ποινών εξαιτίας της ύπαρξης αμφισβητούμενων δασικών εκτάσεων, επισημαίνεται ότι στην Π.Ε. Φλώρινας αναρτήθηκαν Δασικοί Χάρτες για έκταση 3.940 ha, δηλαδή για έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,04% της συνολικής έκτασης του Νομού (192.686 ha). Επίσης, με την αριθ. 200889/6-122018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας «Κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα και Βαλτονέρων (Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Φιλώτας και Βαλτόνερα), του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (άρθρο 19 ν. 3889/2010)» (Δ΄535/31-12-2018), δημοσιεύτηκαν κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες, με έκταση 1.292,5 ha να εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (δηλαδή η έκταση που δεσμεύουν αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,68% της συνολικής έκτασης του Νομού), εκ των οποίων μόλις 6,4 ha αντιστοιχούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή τμήματα αυτών που δηλώθηκαν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) μέσω των ΕΑΕ έτους 2019.

Η ενημέρωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΣΔΕ με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες είναι μία δυναμική και συνεχής διαδικασία, καθώς το εν λόγω υπόβαθρο επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με συγκεκριμένο τρόπο που έχει συμφωνηθεί με τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. Μόνο αγροτεμάχια των οποίων η έκταση επικαλύπτεται, στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής, από κυρωμένους δασικούς χάρτες εξαιρούνται από τη συνολική επιλέξιμη έκταση της ΕΑΕ των παραγωγών (κατά το επικαλυπτόμενο τμήμα τους), με αναλογική μείωση της δικαιούμενης ενίσχυσης. Τα εν λόγω ποσά μειώσεων δύναται να καταβληθούν σε επόμενες πληρωμές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί θα έχουν προβεί σε ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο εγχειρίδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΟΠΕΚΕΠΕ, Εργαλεία για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών».  Υπενθυμίζεται ότι, κατά την περίοδο των αποσφαλματώσεων των ΕΑΕ, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαθέτει στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και στους παραγωγούς, στοιχεία για τα αγροτεμάχια που εμπλέκονται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες, προκειμένου να διενεργούνται οι σχετικές διορθώσεις. Παραγωγοί που διαπίστωσαν προβλήματα στη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2019 εξαιτίας της επικάλυψης αγροτεμαχίων τους από κυρωμένους δασικούς χάρτες, έχουν ήδη ενημερωθεί να απευθυνθούν στα ΚΥΔ από τα οποία εξυπηρετούνται. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει διαβιβάσει τις σχετικές οδηγίες στα ΚΥΔ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να λάβουν οι παραγωγοί τα δικαιούμενα ποσά κατά την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης εντός του μηνός Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. Πλέον των ανωτέρω, σημειώνεται ότι από τον γεωχωρικό έλεγχο των εκτάσεων που δηλώθηκαν με την ΕΑΕ 2019, προέκυψαν ευρήματα για 225 παραγωγούς (σε σύνολο 5.076 κατόχων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που υπέβαλαν αίτηση), λόγω μεταβολών στην επιλεξιμότητα του χαρτογραφικού υποβάθρου της Π.Ε. Φλώρινας, ως συνέπεια της επικαιροποίησής του με νέους ορθοφωτοχάρτες. Επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 64179/30-8-2019 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΑΔΑ: ΩΛΕ746ΨΧΞΧ-0ΜΔ). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενστάσεων ορίστηκε η 31η Ιανουαρίου του 2020. Τα αποτελέσματα της εξέτασής τους θα ληφθούν υπόψη στον τελικό υπολογισμό των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί, οι οποίες θα καταβληθούν σε επόμενες πληρωμές μέχρι τον μήνα Ιούνιο του έτους 2020.  Όσον αφορά στους ελέγχους επιλεξιμότητας μέσω τηλεπισκόπησης, σημειώνεται ότι αυτοί διενεργούνται στα αγροτεμάχια των παραγωγών που εμπίπτουν στο ετήσιο δείγμα ελέγχου, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των καθεστώτων/μέτρων για τα οποία αιτούνται ενίσχυση. Οι έλεγχοι μέσω τηλεπισκόπησης στηρίζονται στη χρήση δορυφορικών εικόνων της τρέχουσας κάθε φορά χρονιάς, οι οποίες παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για τον σκοπό του ελέγχου και διενεργούνται σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να τονιστεί ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο επιτόπιος έλεγχος αγροτεμαχίου, είτε φυσικός είτε μέσω τηλεπισκόπησης, διενεργείται στη θέση που αυτό έχει υποδειχτεί από τον ίδιο τον παραγωγό κατά την υποβολή της αίτησής του. Στην τηλεπισκοπική ζώνη ελέγχου της Π.Ε. Φλώρινας, στο δείγμα ελέγχου έτους αιτήσεων 2019 για τη βασική ενίσχυση, περιλαμβάνονται 887 παραγωγοί με 13.153 αγροτεμάχια, που αντιστοιχούν σε συνολική δηλωθείσα έκταση 4.932,35 ha. Από τον έλεγχο του συνόλου των αγροτεμαχίων του δείγματος ελέγχου προσδιορίστηκε συνολική επιλέξιμη έκταση 4.297,11 ha (δηλαδή διαπιστώθηκε απόκλιση-μείωση της επιλέξιμης έκτασης ύψους 14,78%). Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων τηλεπισκόπησης, μέσω ειδικής εφαρμογής. Για αυτήν τους τη δυνατότητα ενημερώθηκαν με μήνυμα που τους απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στις 26/11/2019. Η περίοδος υποβολής των εν λόγω ενστάσεων, τα αποτελέσματα της εξέτασης των οποίων επίσης θα ληφθούν υπόψη στον τελικό υπολογισμό των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί, είναι από 26/11/2019 έως και 13/12/2019. Ποσά ενίσχυσης που ενδέχεται να προκύψουν από την εξέταση των ανωτέρω ενστάσεων, θα καταβληθούν μέσω των πληρωμών που θα διενεργηθούν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2020.