Απολογισμός της θητείας του πρώην Προέδρου της ΑΝ.ΦΛΩ. Βασίλη Χατζητιμοθέου για το έτος 2020

????????????????????????????????????

Σε έναν mini απολογισμό της θητείας του ως Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το έτος 2020 προχώρησε ο Βασίλειος Χατζητιμοθέου, πρώην Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. Ο.Τ.Α και νυν Αντιδήμαρχος Οικονομικών, στο Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας της 16/04/2020. Μεταξύ των όσων αναφέρθησαν τα κυριότερα που προέκυψαν ήταν τα εξής:

 1. Η ιδιαίτερα μεγάλη περιστολή των δαπανών της εταιρίας. Συγκεκριμένα παρατίθεται πίνακας συγκριτικός για τα έτη 2018, 2019 και 2020.
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2018 2019 2020
ΛΟΓΙΣΤΕΣ 15.569,92 14.354,88 2.000
ΙΚΑ 28.977,07 26.387,4 10.230,96
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 116.086,59 127.973,01 65.678,06
ΔΕΗ 2.366,81 1.942,68 1.247,49
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.994,66 2.361,47 1.122,74
ΕΝΟΙΚΙΑ 14.400,00 14.400,00 2.400,00
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 33.179,89 18.908,71 2.380
ΓΕΥΜΑΤΑ 0 1.727,92 312,74
ΣΥΝΟΛΑ 213.574,94 208.056,07 85.371,99
 1. Η προβλεπόμενη απορρόφηση για το πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020, του οποίου η αρχικά διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη ήταν 3.165.000,00 ευρώ και επετεύχθη υπερδέσμευση ποσού 620.000,00 ευρώ, θα ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 92,5% εν αντιθέσει με το προηγούμενο πρόγραμμα LEADER (Τοπικό Πρόγραμμα Άξονας 4, ”Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) όπου η απορρόφηση της Δημόσιας Δαπάνης ανήλθε σε ποσοστό μόλις 13,6%.
 2. Οι αναληφθείσες μελέτες από την Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. Ο.Τ.Α για το έτος 2020 ήταν οι εξής:

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 1. Μελέτη Αντιπαγωτικής Προστασίας Πεζοδρομίων στην Πόλη της Φλώρινας.
 2. Τηλεέλεγχος Βλαβών Αστικού Φωτισμού του Δήμου Φλώρινας.
 3. Φωτοσήμανση Διαβάσεων Πεζών στην Πόλη της Φλώρινας.
 4. Ηλεκτροφωτισμός Ορεινού Μονοπατιού Πεζοπορίας από Κοιμήσεως της Θεοτόκου έως οδό Αιμιλιανού με αυτόνομα Φωτιστικά.
 5. Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης για το έργο: “Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού Σκοπού και εξωτερικού Υδραγωγείου”.
 6. Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης για το έργο: “Αξιοποίηση του Υδάτινου Δυναμικού του Φράγματος Παπαδιάς προς άρδευση-ύδρευση των κατάντη αυτού περιοχών”.
 7. Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης για το έργο: “Χωροταξικός και αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για τα ορυχεία της Βεύης”.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. Σύνταξη Φακέλου για τη δημοπράτηση του Έργου:” Ύδρευση Πόλης Φλώρινας από Φράγμα Τριανταφυλλιάς”.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

 1. Μελέτη Δρόμων Βροντερού- Ψαράδων και Βροντερού – Αγκαθωτού.
 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιοποίησης Τουριστικών Εγκαταστάσεων Κούλας Πρεσπών.
 3. Μελέτη έργων Βόσκησης Δήμου Πρεσπών.

Εκ των ως άνω μελετών παραδόθηκαν οι δύο πρώτες με αναθέτοντα φορέα τον Δήμο Φλώρινας καθώς και η μελέτη της Σύνταξης Φακέλου για τη δημοπράτηση του Έργου:” Ύδρευση Πόλης Φλώρινας από Φράγμα Τριανταφυλλιάς” που ανατέθηκε στην ΑΝΦΛΩ Α.Ε. Ο.Τ.Α. από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον έξι έτη και κατόπιν εντατικών προσπαθειών του Διευθύνοντα Συμβούλου και των στελεχών της Διοίκησης, κατατέθηκε και είναι υπό έγκριση μια πρόταση προγράμματος Interreg με έμφαση την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και τον Τουρισμό των πόλεων Φλώρινας και Βέλες. Με το πρόγραμμα Count- Creative Opportunities in Tourism περισσότερες από 300.000 € από συνόλου 700,000€ θα βρίσκονται στην διάθεση της ΑΝΦΛΩ Α.Ε. για να αξιοποιηθούν προς όφελος του τόπου.

Τέλος ευχαρίστησε τόσο τους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με προεξέχοντα τον Δήμαρχο Φλώρινας κ. Βασίλειο Γιαννάκη που στάθηκε αρωγός στις δύσκολες αποφάσεις που κλήθηκε να πάρει αυτός και το υπόλοιπο Δ.Σ. της εταιρίας, όσο και τα μέλη του Δ.Σ. και τους εργαζομένους αυτής για την άριστη συνεργασία που είχαν.