Αποτελέσματα εκλογών ΟΝΝΕΔ στη Φλώρινα

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Α.Π. 18/2020

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με Α.Π. 6/2020 από 15.01.2020 Εγκύκλιο για την διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε ομόφωνα από το σύνολο των Συνέδρων του 12ου Συνεδρίου στις 4 Οκτωβρίου 2019 και ισχύει μέχρι και σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 23, 24, 27, 28, 29, 35.

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, η αρμόδια για τις Εκλογές Ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συνεδρίασε και εξέτασε τις υποβληθείσες για τα ανωτέρω όργανα υποψηφιότητες.

Με το πέρας του ελέγχου των υποψηφιοτήτων και των υπογραφόντων μελών, διαπιστώθηκε ότι για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Φλώρινας, έχει υποβληθεί μία (1) έγκυρη υποψηφιότητα. Κατά συνέπεια στην Νομαρχιακή Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ Φλώρινας ανακηρύσσεται  πρόεδρος ο Ηλιάδης Κωνσταντίνος του Λαζάρου.

 

Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ: Παύλος Μαρινάκης

Ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής: Απόστολος Γούτας

Ο Υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων: Μένιος Κορομηλάς

Ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης: Χρυσόστομος Τσατσούλης

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή: Απόστολος Αλεξιάδης, Γιάννης Ζαχαριάδης, Στεφανία Κάκαρη, Κατερίνα Κορωνιά, Γιάννης Ξιούφης.