Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαΐου 2012, στην Αίθουσα Πέτρου Σιούλη στο Διοικητήριο Γρεβενών, στα θέματα που συζητήθηκαν αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων 2012  (Π.Ε. Γρεβενών και Π.Ε. Καστοριάς).

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, για την Π.Ε. Γρεβενών το πρόγραμμα των ΚΑΠ 2012 και για την Π.Ε. Καστοριάς η τροποποίηση των ΚΑΠ 2012.

Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών, για την τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – ΑΝΓΡΕ Α.Ε.  

Ορίστηκαν κατά πλειοψηφία οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Μαρία Τσακνάκη ως τακτική εκπρόσωπος και Γιάννης Γιάτσιος ως αναπληρωματικός.

Θέμα 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδού Αγίας Παρασκευής – Βασιλίτσας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007–2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου:  «Κατασκευή Οδού Μοναχίτι – Μικρολίβαδο», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 3 του Ν. 1437/84 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 6ο: Έκδοση ψηφίσματος για τη Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού την 19η Μαΐου.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 7ο: Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων & Προμηθειών 2012 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Θέμα 8ο: Έγκριση προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2012.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Θέμα 9ο: Έγκριση της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012.  

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα  10ο:  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, για την εκτέλεση του προγράμματος που αφορά:  «ΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ».

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση και ορίστηκαν ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γιάννης Κιοσές (τακτικό) και Βασίλης Κούτσιανος (αναπληρωματικό).

Θέμα 11ο: Ορισμός  υπολόγου για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 12ο: Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 25 της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς».

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπών Λαϊκών Αγορών Νομού Κοζάνης.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 14ο: Επιστολές – Απαντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς για: α.  Σχετικά με το υδροηλεκτρικό έργο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς. β.  Εκτροφεία Γουνοφόρων Ζώων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

 

 

 

 

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαΐου 2012, στην Αίθουσα Πέτρου Σιούλη στο Διοικητήριο Γρεβενών, εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος για τη Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού την 19η Μαΐου.

 

 

 

Ψήφισμα για Διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

          Πάγιο και διαρκές αίτημα των ποντιακών οργανώσεων τα τελευταία 20 χρόνια  είναι η αναγνώριση και διεθνοποίηση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Η Βουλή των Ελλήνων με ομόφωνη απόφαση της, την 24η Φεβρουαρίου 1994 αναγνώρισε την 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Έκτοτε οι ποντιακές οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό  προχώρησαν μόνες τους στην προσπάθεια Διεθνοποίησης της Γενοκτονίας με πρώτη  χώρα αναγνώρισης  την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες κυρίως των αποδήμων ποντιακών οργανώσεων έφεραν πολύ σημαντικά αποτελέσματα και με μια νέα στρατηγική η οποία καθορίζεται στο πλαίσιο «Τρεις Γενοκτονίες – Μια στρατηγική μαζί με τους Αρμένιους και τους Ασσυρίους».

Σημαντικός αριθμός πολιτειών της Αμερικής, το Εθνικό Κοινοβούλιο της Σουηδίας, η Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας έχουν αναγνωρίσει τις Γενοκτονίες. Στον αγώνα αυτό πρωτοστατεί στον Ελλαδικό χώρο η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος η οποία σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες απόδημου ελληνισμού συντονίζει όλη αυτή την προσπάθεια.

Αποτελεί λοιπόν χρέος μας να στηρίξουμε την προσπάθεια και τον αγώνα του Ποντιακού Ελληνισμού να φέρει στα ξένα κοινοβούλια και οργανισμούς το ζήτημα της  Γενοκτονίας με σκοπό την Αναγνώριση της.

O Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας καλούμε την Ελληνική πολιτεία να τεθεί επικεφαλής των προσπαθειών σε διπλωματικό επίπεδο για την αναγνώριση της γενοκτονίας.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΠΔΜ