Βράβευση του αγρομετεωρολογικού δικτύου της Π.Ε Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η αέναη προσπάθεια με στόχο την τεχνολογική εξέλιξη του αγρομετεωρολογικού δικτύου της Π.Ε Φλώρινας, ανταμείφθηκε με την κατάκτηση βραβείου στα Best City Awards 2020.

Την Καινοτομία και την Ποιότητα Ζωής επιβραβεύει Κ.Ε.Δ.Ε. μέσα από τον διαγωνισμό σε διάφορες θεματικές ενότητες. Για την παρακολούθηση των υδατικών πόρων μέσα από διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ) επιβραβεύτηκε η ολοκληρωμένη και διαχρονική παρακολούθησή τους μέσα από την διαρκή τεχνολογική εξέλιξη. Ένα σύνολο υδρομετεωρολογικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν από το υπουργείο γεωργίας στις αρχές του 1960, αυτοματοποιήθηκε, εκσυγχρονίστηκε, πυκνώθηκε, επεκτάθηκε, αναβαθμίστηκε, δικτυώθηκε. Με την υλοποίηση περισσότερων των 10 εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το δίκτυο των αγρομετεωρολογικών σταθμών έχει καταστεί πρωτοπόρο τεχνολογικά, οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής και βοηθά τους αγρότες να προσαρμοστούν στις υποχρεώσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής παρέχοντάς τους γενικές και εξατομικευμένες πληροφορίες.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  

ΆΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Ph.D., Μ.Sc.