Γιάννης Αντωνιάδης: Κατάθεση προτάσεων για τον αγροτικό τομέα στο σχέδιο για τη μεταλιγνιτική εποχή στο νομό Φλώρινας

Ο βουλευτής Φλώρινας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Αντωνιάδης, είχε συνάντηση στα κεντρικά γραφεία Διοίκησης του ΕΛΓΑ στην Αθήνα, με τον αντιπρόεδρο κ. Νίκο Δούκα. Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η επεξεργασία προτάσεων για τον αγροτικό τομέα στο υπό διαβούλευση σχέδιο για τη μεταλιγνιτική περίοδο και τη δίκαιη μετάβαση στο νομό Φλώρινας. Ειδικότερα, εξετάστηκε η δυνατότητα ένταξης προτάσεων για αγορά όλου του σχετικού αγροτικού εξοπλισμού για νέους και παλιούς αγρότες για την εισαγωγή νέων δυναμικών καλλιεργειών.