Γ. Αντωνιάδης : Η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Παρορίου ξεκινάει

Την Τετάρτη 17/08 ο βουλευτής Γ. Αντωνιάδης συνοδευόμενος από τον κ. Ρόμπη Άλκη διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕβΕ,  που πρόκειται να κατασκευάσει το αρδευτικό δίκτυο Παρορίου, επισκέφτηκαν από κοινού την εν λόγω περιοχή. Ο κ Ρόμπης ξενάγησε τον βουλευτή στους χώρους του εργοταξίου της εταιρείας και επισκέφτηκαν μαζί το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουν οι εργασίες και τα μέρη από τα οποία θα περάσει.

Από τη μεριά του, ο βουλευτής Γ. Αντωνιάδης,  εξέφρασε την ικανοποίηση του επειδή το συγκεκριμένο έργο υλοποιεί μια Φλωρινιώτικη εταιρεία η ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ της οικογένειας Ρόμπη καθώς επίσης και το ότι πολύ σύντομα θα δοθεί το πράσινο φως από την αρχαιολογική υπηρεσία για να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες.

Ζήτησε από τον κ. Άλκη Ρόμπη να τον ενημερώνει για όλα τα στάδια προόδου της κατασκευής  αλλά και για τυχόν εμπλοκές ,ώστε να υπάρξει τάχιστη παρέμβαση  από τη μεριά του βουλευτή  για συνέχιση των εργασιών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ