Δελτίο τύπου της Δημοτικής παράταξης «Ενότητα – Συνεργασία»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Για το Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Ιανουαρίου 2022

«Η μικροψυχία στην πολιτική είναι ο χειρότερος σύμβουλος». Στην μακρά πορεία μου στα κοινά αυτού του τόπου αντιμετώπισα το φαινόμενο πολλές φορές, για αυτό και προσπάθησα στην πορεία μου αυτή να μην συμπεριφέρομαι μικρόψυχα απέναντι σε κάθε συμπολίτη μου, ότι και αν έχει γίνει και στο μέτρο του δυνατού να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και όχι τα μικρά και τετριμμένα.

Με αυτόν τον τρόπο σκέψης στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, απέδωσα τα εύσημα στην Δημοτική Αρχή και στους εργαζόμενους του Δήμου για την αντιμετώπιση της χιονόπτωσης και για τον αποχιονισμό. Για μένα, χωρίς να λέω υπερβολές ότι όλα ήταν τέλεια και ότι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα διάφοροι συμπολίτες μας (ιδίως στα χωριά), ο Δήμος ήταν πιο έτοιμος αυτή τη φορά από πολλές περιπτώσεις που αντιμετώπισε ο τόπος μας στο παρελθόν.

Όμως, από αυτή τη συμπεριφορά, μέχρι την τοποθέτηση συναδέλφου της πλειοψηφίας ότι, «όλα έγιναν πολύ καλά και δεν πρέπει να μας απασχολούν μικρολεπτομέρειες και να ασχολούμαστε με θέματα άνευ ουσίας», η απόσταση και η αλαζονεία της εξουσίας είναι τεράστιες.

Και ποια είναι τα θέματα άνευ ουσίας και οι μικρολεπτομέρειες;

Μα φυσικά η ερώτηση που κατατέθηκε από συμβούλους της αντιπολίτευσης           των κ. Ιωακειμίδη και του κ. Μπαρδάκα και αφορούσε στην ουσιαστική παράλειψη του κ. Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής να τηρήσουν το Νόμο 4662/ΦΕΚ 27Α’/7-2-2020 και το Άρθρο 21 παρ. 1ε αυτού, που ρητά και κατηγορηματικά αναφέρει όλες τις ενέργειες που έπρεπε να είχαν γίνει υποχρεωτικά εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση του προαναφερθέντος Νόμου, όσον αφορά στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών όπως σεισμοί, πλημμύρες και στη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας του Δήμου και επιμέρους εξειδικευμένων ανά φυσική καταστροφή σχεδίων, εναρμονισμένα με τα εθνικά σχέδια της χώρας, στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας.

Δεν έγιναν ενέργειες και ουδέποτε συντάχθηκε σχέδιο.

Βέβαια, η απάντηση του κ. Δημάρχου που παρεμπιπτόντως δόθηκε μετά την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να σχολιαστεί γιατί δεν επιτρέπεται η δευτερολογία σε αυτή την περίπτωση, ήταν η μη-απάντηση σε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Και μόνο η μεθόδευση της απάντησης (μετά τις τοποθετήσεις) και η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου σε Δημοτικό Συμβούλιο για 2η μόλις φορά δύο χρόνια μετά την τοποθέτησή του σε αυτή τη θέση, δείχνει τη σοβαρότητα του θέματος αλλά και τη βούληση να μη συζητηθεί.

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Ιωακειμίδης, τακτικό μέλος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας από την αντιπολίτευση, είχε επισημάνει επανειλημμένα στις συνεδριάσεις που κλήθηκε, την ανάγκη σύνταξης ενός Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών και επιμέρους Σχεδίων στη βάση της κείμενης νομοθεσίας.

Συνοψίζοντας την τοποθέτηση του Συνδυασμού μας, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι τα σχέδια αυτά αφορούν κάθε είδους φυσική καταστροφή και η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη για την έγκαιρη και έγκυρη (πολλές ενέργειες δε θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αν δεν υπάρχει το κατάλληλο εγκεκριμένο σχέδιο), αντιμετώπιση των καταστροφών αυτών. Αν κάποιοι νομίζουν ότι τα παραπάνω αποτελούν ζητήματα ήσσονος σημασίας και τα σχέδια είναι για τα συρτάρια και τις βιβλιοθήκες, όπως δηλώθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο από τον νυν εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας και πρώην αντιδήμαρχο, πλανώνται πλάνην οικτράν.

Κλείνοντας το Δελτίο Τύπου, θα αναφερθούμε στην πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ως δηλώθηκε, να εντάξει στο Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, που εάν και εφόσον προτίθεται να συντάξει, την υποβοήθηση των ΑΜΕΑ σε έκτακτες ανάγκες, τους υπενθυμίζουμε, ότι η μείωση ή κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών από τα ΑΜΕΑ είναι αντικείμενο άλλου Νόμου και πάγιο αίτημα διαχρονικά της παράταξής μας για την υλοποίηση της υποχρέωσης του Δήμου απέναντι στους συμπολίτες μας ΑΜΕΑ, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση και η δυνατότητα από μεριάς του Δήμου.

 

Για την παράταξη

Ο Επικεφαλής

Ευστάθιος Κωνσταντινίδης