Διαδικτυακές συναντήσεις για τις λιγνιτικές περιοχές με τη συμμετοχή του Σάββα Σαπαλίδη

Εναρκτήριες συναντήσεις με τη συμμετοχή του κ Σαπαλίδη Σάββα, Πρόεδρο  του Επιμελητηρίου Φλώρινας, του κ Παναγιώτου Νικόλαου, Πρόεδρο του Digital Communication Network Global,της κας Τογκαρίδου Κων/νας, συντονίστριας των προγραμμάτων και εκπροσώπων θεσμικών φορέων από την Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν  διαδικτυακά την Τρίτη 17.05.2022 και την Παρασκευή 27.05.2022 αντίστοιχα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τις υπό μετάβαση περιοχές «EU Εxchange Programme» και  «WestBalkan Exchange Programme» που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η «Πρωτοβουλία για τις λιγνιτικές περιοχές υπό μετάβαση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  στοχεύει να βοηθήσει τις χώρες και τις περιφέρειες να απομακρυνθούν από τον άνθρακα προς μια οικονομία ουδέτερη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτή η μετάβαση είναι δίκαιη. Τα εγκριθέν προγράμματα αφορούν την ανταλλαγή καλών πρακτικών, γνώσεων μεταξύ των υπό μετάβαση περιοχών της Φλώρινας και των αντίστοιχων υπό μετάβαση περιοχών στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία  δίνοντας την ευκαιρία για συναντήσεις εκατέρωθεν. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε κατά τη συνάντηση στην αναγκαιότητα για περαιτέρω συνεργασία των υπό μετάβαση περιοχών σε θέματα της απολιγνιτοποίησης σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Επιμελητήριο Φλώρινας