Δρόμος Νυμφαίο- Φλώρινα. Όταν η ουσία του προβλήματος και η θεραπεία του χάνεται στις αγαθές προθέσεις και την αποθέωση της γραφειοκρατίας

Στρατάκης Γιάννης- Περιφ. Σύμβουλος
Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ

Έξι μήνες μετά την κατολίσθηση και ενώ η επικοινωνία μεταξύ Νυμφαίου- Φλώρινας ουσιαστικά δεν υφίσταται «νόμιμα» και η οποία θα διακοπεί με το πρώτο χιόνι, αντιμετωπίζεται ως ένα συνηθισμένο πρόβλημα που μπορεί να περιμένει τη λύση του με λογική χαλαρότητας.

Σε ερώτησή μας για το πρόβλημα αυτό προς τον Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη, με την οποία θέτουμε θέμα υπαγωγής του δρόμου στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, που ουσιαστικά εκτός της αποκατάστασης θα διασφαλίσει τη βελτίωση, τη συντήρηση καθώς και τον αποχιονισμό του, η απάντηση διαμέσου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε .Φλώρινας κ. Βόσδου μόνο σ’ αυτό δεν αναφέρεται.

Ο πολίτης, η τοπική κοινωνία επιθυμεί να βλέπει αποτελέσματα και λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η διαφύλαξη των τουριστικών μας υποδομών απαιτούν λύσεις ουσιαστικές και όχι δικαιολογίες βάσιμες ή μη, γιατί καθυστερεί η αποκατάσταση του δρόμου, πνιγμένη στην αναποτελεσματικότητα της γραφειοκρατίας και των περιπλεκόμενων αρμοδιοτήτων.

Για ενημέρωσή σας παραθέτουμε την Ερώτησή μας και την Απάντηση της Περιφερειακής Αρχής για το σοβαρό αυτό πρόβλημα:

ΚΟΖΑΝΗ 11-10-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ του Στρατάκη Γιάννη –Περ. Συμβούλου Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ

Προς Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονιας

κ. Κασαπίδη  Γ.

΄Ενταξη του δρόμου Νυμφαίου- Φλώρινας στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Με απόφαση του  Περιφερειάρχη καθορίζονται οι οδοί που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Στην απόφαση 104320/4397 με ημερομηνία 28-11-2012, δεν συμπεριλαμβάνεται ο δρόμος Νυμφαίο- Φλώρινα, δρόμος σημαντικότατος για την τουριστική κίνηση της Π.Ε. Φλώρινας.

Εκτός αυτού κατά την πρόσφατη κατολίσθηση του οδοστρώματος, που ουσιαστικά διέκοψε τη σύνδεση των δύο προορισμών μέσω Άνω  Υδρούσας, λόγω σύγχυσης αρμοδιότητας μεταξύ των δήμων Αμυνταίου  και Φλώρινας, πέντε μήνες μετά καμία ενέργεια αποκατάστασης δεν έχει εξελιχθεί και ουσιαστικά παραμένει κλειστός.

Ο δρόμος αυτός που έγινε με δαπάνες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 2005-6 εξ ιδίων πόρων (ΠΔΕ), είναι σημαντικός για την τουριστική κίνηση της πόλης της Φλώρινας με Νυμφαίο και αντίστροφα.

Εξαιτίας μάλιστα των δυσκολιών της ορεινής χάραξης χρειάζεται συχνές εργασίες συντήρησης, βελτίωσης χάραξης και συστηματικού αποχιονισμού.

Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε το δρόμο αυτό στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, μετά βεβαίως την απαραίτητη  τροποποίηση της παραπάνω απόφασης αρμοδιότητάς σας;

Υ.Γ.: Θα θέλαμε να επισημάνουμε πως τα έγγραφα της Π.Ε. Φλώρινας 78640/26-5-2022 και 84747/31-5-2022 τα οποία αναφέρθηκαν ως αποσταλείσα αλληλογραφία προς το Δήμο Αμυνταίου σχετικά με το θέμα, σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με την υφιστάμενη σχέση μεταξύ δύο ισόβαθμων-ισοδύναμων θεσμών ,χωρίς μάλιστα να παράγουν κανένα αποτέλεσμα στην έγκαιρη αποκατάσταση της βλάβης.

Ο ερωτών

Γιάννης Στρατάκης

Φλώρινα 27-10-2022

Θέμα: : Απάντηση στην ερώτηση του Στρατάκη Γιάννη-Περιφερειακού Συμβούλου
Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ
Σε απάντηση της από 11/10/2022 ερώτησης σας, σας γνωρίζουμε ότι
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψιν το υφιστάμενο
καθεστώς αρμοδιοτήτων, όπως αυτό ορίζεται στο ΦΕΚ Β΄3307/2012, προκειμένου
να επέμβει η Π.Ε. Φλώρινας με τις υπηρεσίες της για την αποκατάσταση της βλάβης
της συγκεκριμένης οδού, καθώς είναι αρμοδιότητα άλλου φορέα, απαιτείται η
σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και του Δήμου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η συντήρηση του εν λόγω
οδικού τμήματος, με οικονομική συμμετοχή του επί του συνόλου της απαιτούμενης
δαπάνης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι διαδικασίες για την σύναψη αυτής
της προγραμματικής ξεκινούν από τον επισπεύδοντα φορέα, στον οποίο ανήκει η
αρμοδιότητα, εν προκειμένω, στον Δήμο Αμυνταίου.
Ουδέποτε κατατέθηκε από τον Δήμο Αμυνταίου αίτημα σύναψης
προγραμματικής σύμβασης, αντ΄αυτού, ο τελευταίος ενέταξε στο Τεχνικό
Πρόγραμμα του έργο για την αποκατάσταση της βλάβης της οδού.
To γεγονός ότι ο δρόμος είναι διαδημοτικός είναι εμφανές και στο έγγραφο
της Τροχαίας Φλώρινας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.:2501/1/630-α΄, 03-05-2022), με το οποίο
εκδίδει απόφαση διακοπής κυκλοφορίας στην εν λόγω οδό.
Δεν υπήρξε σύγχυση αρμοδιοτήτων, καθώς η αρχική εκτίμηση ότι είναι
αρμοδιότητα του Δήμου Φλώρινας εντός των επόμενων ημερών, διευκρινίστηκε και
επιβεβαιώθηκε ότι είναι αρμοδιότητα του Δήμου Αμυνταίου.
Πάρα ταύτα, λόγω του προσωπικού ενδιαφέροντος και της θέσης που
κατέχω, πραγματοποίησα αυτοψία στο σημείο μαζί με τον Δήμαρχο Φλώρινας και
τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας Παντελή Πηλείδη, και
αμέσως μετά απέστειλα έγγραφο στον Δήμο Αμυνταίου, ώστε να με ενημερώσουν
για την εξέλιξη αποκατάστασης της κυκλοφορίας και το χρονοδιάγραμμα αυτής
(84747/31-05-2022).
Σε σχέση με την τροποποίηση της Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας «Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των
Υπηρεσιών της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται στην Περιφέρεια» (ΦΕΚ Β΄3307/2012),
σας ενημερώνω ότι είναι διαδικασία που συζητήθηκε και στο παρελθόν, σε επίπεδο
Περιφέρειας και δεν αφορά κατ΄ αποκλειστικότητα την επίμαχη οδό, ούτε την
αποκατάσταση της, στην παρούσα φάση.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η Π.Ε. Φλώρινας, δείχνοντας έμπρακτα το
ενδιαφέρον της για την αποκατάσταση της βλάβης, ενέταξε στο Τεχνικό Πρόγραμμα
της και χρηματοδοτεί μέσω αυτού την προαπαιτούμενη γεωτεχνική μελέτη, από την
υλοποίηση της οποίας θα προέκυπτε η ορθότερη αντιμετώπιση αποκατάστασης των
βλαβών πολύ νωρίτερα από τα έγγραφα που εστάλησαν στον Δήμο Αμυνταίου.
Κλείνοντας, για τα ζητήματα που αναφέρονται στην ερώτηση, υπήρχε
εκτενής αναφορά μου στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 21ης
Σεπτεμβρίου 2022, όπου μεταξύ άλλων, ανέφερα ότι έχω προτείνει στους
Δημάρχους Φλώρινας και Αμυνταίου να εξετάσουμε την συνεργασία μας για την
αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν στον συγκεκριμένο δρόμο,
ώστε να ενεργούμε αποτελεσματικά.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση επί του
θέματος.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας
Σωτήριος Βόσδου