Εισήγηση του δημοτικού συμβούλου Χρήστου Μπαρδάκα σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου Φλώρινας

Εισήγηση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης ¨Ενότητα – Συνεργασία¨ Χρήστου Π. Μπαρδάκα, στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας την 29η Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου Φλώρινας έτους 2021.

  – Κ. Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η σύνταξη και η ψήφιση του προϋπολογισμού πέρα από βασική θεσμική υποχρέωση συνιστά την κορυφαία πολιτική πράξη στο ετήσιο καλεντάρι ενός αυτοδιοικητικού οργανισμού και τούτο διότι μέσω του προϋπολογισμού εκφράζεται  η βούληση, το σχέδιο και το όραμα της δημοτικής αρχής. Εδώ ακριβώς έρχεται και η πρώτη μου παρατήρηση : Η υπηρεσιακή – τεχνική δουλεία έχει γίνει με τον καλύτερο τρόπο, σε απόλυτη συμμόρφωση με τα οριζόμενα από το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει και διαφορετικά) και είναι ισοσκελισμένος μετά την τελευταία τροποποίηση. Ευχής έργων βέβαια θα ήταν να είναι πλεονασματικός.    

Από την εισήγηση λείπει το πολιτικό χρώμα, απουσιάζουν οι αναφορές στην φιλοσοφία και στην πολιτική κουλτούρα πάνω στην οποία βασίστηκε η σύνταξη του τελικού σχεδίου. Δεν εκφράζεται λοιπόν η πολιτική βούληση της διοίκησης, δεν καθορίζεται η κατεύθυνση και οι στόχοι, αποτελεί ένα κείμενο τεχνοκρατικό και μόνο, έναν δυσνόητο για τους πολλούς πίνακα με αριθμούς, χωρίς καμία πολιτική ουσία.

Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας αγνοείται καθώς το τεχνικό πρόγραμμα που ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό και αποτελεί μεγάλο κομμάτι του, φαντάζει λυπηρά ¨φτωχό¨ και ¨ασθενές¨ σε όλο του το εύρος και δεν απαντά στις απαιτήσεις της εποχής. Απουσιάζουν οι μελέτες που είναι κομβικές, υπεραπαραίτητες για την ένταξη νέων, μεγάλων έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

Είναι άραγε ο προϋπολογισμός ρηξικέλευθος; Οδηγεί σε νέους, συγχρόνους  δρόμους; Κομίζει κάτι καινούργιο; Σίγουρα όχι. Είχα προτείνει για παράδειγμα και κατά την περσινή συνεδρίαση να προχωρήσει η διοίκηση του δήμου πιλοτικά στον συμμετοχικό προϋπολογισμό, να εμπλέξει δηλαδή την κοινότητα στην διαδικασία, να γίνει εν τέλει ο προϋπολογισμός του δήμου, προϋπολογισμός των πολιτών. Πρακτικά να διαθέτει ο δήμος ένα ποσό για μικρά και μεσαία έργα, υπηρεσίες και παρεμβάσεις τα οποία θα υλοποιούνται καθ΄ υπόδειξη των δημοτών. Το παραπάνω μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια παγκοσμίως αλλά και σε δήμους της χώρας μας. 

Ο προϋπολογισμός μας είναι ισοσκελισμένος. Είναι όμως  ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος. Και βέβαια όχι καθώς εργαλειοποιούνται  με σκοπό την ισοσκέλιση τα ανείσπρακτα και οι απαιτήσεις ΠΟΕ(κωδ. 322) ύψους 2.077.521,20 ευρώ, που παρουσιάζουν απόκλιση βεβαιωθέντων εισπραχθέντων για το 2020 ύψους 1.861.979 ευρώ. Επίσης το χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα  για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (κωδ. 5129) ύψους 2.050.000 ευρώ, παρουσιάζει απόκλιση βεβαιωθέντων εισπραχθέντων για το 2020 ύψους 1.444.262,66 ευρώ, το σύνολο δηλαδή του προϋπολογισθέντος πόσου! Άραγε τι ακριβώς αφορά αυτή η έγγραφη και για τι δεν υπάρχει αναλυτική κατάσταση και επιμέρους ανάλυση των ποσών;  Στα τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (κωδ. 3218) ύψους 112.523,78 καταγράφεται η απόκλιση βεβαιωθέντων (115.523,78 ευρώ) εισπραχθέντων(3.000 ευρώ)  για το 2020.

Αποτυπώνει τις δεσμεύσεις της διοίκησης, υιοθετεί προτάσεις με κοινωνικό πρόσημο; Σίγουρα όχι. Τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(κωδ. 0331)  αυξάνονται και διαμορφώνονται σε 1.600..000 ευρώ. Καμία μέριμνα για μειώσεις τελών σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνδημοτών( ΑΜΕΑ, αναξιοπαθούντες κ.λ.π). Ταυτόχρονα και παρά την γενναία χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση για την υστέρηση των εσόδων λόγω της πανδημίας, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και καταστηματαρχών του δήμου που έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες.

Αυξάνεται το μισθολογικό κόστος υπάλληλων ειδικών θέσεων σε σχέση με το 2020 κατά 40% περίπου  (κωδ. 00-603), συμπεριλαμβανόμενων των αποδοχών γενικού γραμματέα και δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής. Το οξύμωρο της υπόθεσης το όποιο έχω επισημάνει πολλάκις, είναι ότι δεν έχετε εκχωρήσει αρμοδιότητες σχετικές με τη επιστήμη της στην νομικό η οποία κατέχει θέση ειδικής συνεργάτιδας του δημάρχου. Επιπλέον δεν έχετε μέχρι σήμερα παρουσιάσει στο δημοτικό συμβούλιο τον ειδικό γραμματέα του δήμου, τις αρμοδιότητες του και την αναγκαιότητα της πρόσληψης.

Η δαπάνη για την καταβολή βοηθημάτων σε άπορους δημότες λόγω φυσικών καταστροφών (κωδ. 00-6733.001) και βοηθημάτων ένδειας για την αντιμετώπιση αμέσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών(κωδ.00-6734.00) αθροίζονται σε 7.097,50 ευρώ την ώρα που εκκρεμούν αρκετές σχετικές αιτήσεις.

Οι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία(κωδ. 00-6735) προϋπολογίζονται σε μόλις 10.000 ευρώ, ενώ η διοίκηση έχει δεσμευτεί για την ενίσχυση τους, με βάση το άρθρο 5 της 495/51 από 06/10/2020 τροπολογίας του υφυπουργού αθλητισμού.

Οι λοιπές δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων (κωδ. 66 στον πινάκα ανακεφαλαίωσης) διπλασιάζονται (!) και διαμορφώνονται  στις 960.623,59 ευρώ. Που εδράζεται αυτή η εκτίμηση;

Οι αμοιβές αιρετών και τρίτων(κωδ.61 στον ίδιο πίνακα) από τις 519.692,89 ευρώ εκτοξεύονται σε1.022.262,61 ΕΥΡΏ. Πως δικαιολογείται αυτός ο διπλασιασμός;

Δεν καταγράφεται πρόβλεψη για συμμέτοχη του δήμου Φλώρινας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΦΛΩ, η οποία πιθανόν θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της σε αναπτυξιακό οργανισμό, συμφωνά με την σχετική εισήγηση σας και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Θα μπορούσα για πολύ ώρα να αναφέρομαι σε συγκεκριμένα σημεία των πινάκων εσόδων – εξόδων που καταδεικνύουν την πολιτική αστοχία του προϋπολογισμού που τίθεται προς ψήφιση. Διαδικασία κουραστική και δυσνόητη πολλές φορές. Θεωρώ ότι όσα ενδεικτικά ανέφερα παραπάνω είναι αρκούντως ικανά να τεκμηριώσουν την μειοψηφία και τον προβληματισμό μου. Κλείνω λοιπόν την εισήγηση μου δηλώνοντας ότι καταψηφίζω τον προϋπολογισμό του δήμου Φλώρινας για το έτος 2021, καθώς μελετώντας των επισταμένα διαπίστωσα ότι δεν είναι ρεαλιστικός, δεν είναι εφαρμόσιμος, δεν έχει πρωτοποριακά στοιχεία, δεν καλύπτει καν τις δεσμεύσεις που κατά καιρούς έχει αναλάβει η διοίκηση απέναντι στους συνδημότες. Καταδεικνύει την γραφειοκρατική, διεκπεραιωτική αντίληψη της δημοτικής αρχής και ενίοτε την στάση ¨επαίτη¨ απέναντι στην κεντρική διοίκηση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό του δήμου Φλώρινας στον δρόμο της ανάπτυξης, της επιτυχίας και της εκπλήρωσης των προσδοκιών των Φλωρινιωτών.

Ευχαριστώ!