Ενάντια στο ψέμα

Το τελευταίο διάστημα έχουμε όλοι μας γίνει δέκτες της απόπειρας αισχρής παραπληροφόρησης του εκλογικού σώματος, σχετικά με το ζήτημα της κατανομής των βουλευτικών εδρών στην εκλογική περιφέρεια Φλώρινας, κίνηση που εκπορεύεται από συγκεκριμένους υποψήφιους, που επιδιώκουν να αλιεύσουν ψήφους παραπληροφορώντας τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους. Έτσι κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τον τρόπο που πραγματοποιείται η κατανομή αυτή.

Βεβαίως όλοι μας γνωρίζουμε ότι ακριβείς και μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης διατάξεις διέπουν την εκλογική μας νομοθεσία και φυσικά αφιερώνεται από τον νόμο ολόκληρο κεφάλαιο στον τρόπο εκλογής και στην μέθοδο κατανομής εδρών.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που έχουν εφαρμογή στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, (παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 100 Π. Δ. 26/2012),  όσον αφορά στην κατανομή των εδρών στις διεδρικές εκλογικές περιφέρειες  προβλέπονται τα εξής:

  1. Για την κατανομή των εδρών σε κάθε εκλογική περιφέρεια ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στην κατανομή της παρ. 1 του άρθρου 99, δια του αριθμού των εδρών της. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε στην περιφέρεια ο εν λόγω σχηματισμός, δια του εκλογικού μέτρου. Οι έδρες του στην εκλογική περιφέρεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της παραπάνω διαίρεσης.
  2. Τυχόν αδιάθετες έδρεςδιεδρικώνκαι τριεδρικών εκλογικών περιφερειών διατίθενται, κατά σειρά και ανά μία, στον εκλογικό σχηματισμό που εμφανίζει σε καθεμία από αυτές τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων. …

 Τα παραπάνω πρακτικά σημαίνουν ότι ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός στην εκλογική περιφέρεια Φλώρινας θα λάβει έδρα είτε κατά την πρώτη κατανομή (εφόσον επιτύχει το εκλογικό μέτρο που για τις διεδρικές περιφέρειες είναι το 50% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων), είτε κατά την δεύτερη (καθώς αν δεν λάβει το 50% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων τότε το σύνολο των ψήφων του αποτελεί το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων). Αν μάλιστα, επιτυγχάνοντας το εκλογικό μέτρο, λάβει έδρα κατά την πρώτη κατανομή και έχει υπόλοιπο, πέραν του 50%, μεγαλύτερο από το ποσοστό του δεύτερου συνδυασμού, τότε θα καταλάβει και τις δύο έδρες. Ο δεύτερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός θα λάβει έδρα κατά την δεύτερη κατανομή, εφόσον έχει το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων.

Συνεπώς για να λάβεις σε διεδρική περιφέρεια όπως η Φλώρινα έδρα, θα πρέπει αφενός μεν το κόμμα στο οποίο μετέχεις να υπερβεί το θεσπισθέν 3% που αποτελεί και το πανελλαδικό όριο συμμετοχής στην κατανομή (άρθρο 99 παρ. 1 του ίδιου νόμου) και να αναδειχθείς ταυτόχρονα στην ίδια περιφέρεια δηλ. στην εκλογική Περιφέρεια Φλώρινας, ή πρώτο ή δεύτερο κόμμα. Περίπτωση κατάληψης έδρας υπό άλλες προϋποθέσεις, όπως π.χ. με χρήση υπολοίπων όλης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί απόλυτο ψεύδος και  ανύπαρκτο σενάριο.

Με απλά λόγια, στη διεδρική εκλογική περιφέρεια Φλώρινας, οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους στον νομό συνδυασμών. Αν λοιπόν κάποιος άλλο κόμμα πλην των δύο μεγάλων κομμάτων, σκοπεύει να καταλάβει έδρα στη Φλώρινα θα πρέπει να ξεπεράσει τουλάχιστον το ένα σε ψήφους!!!

Στην προσπάθεια που κάνουμε για αλλαγή του πολιτικού χάρτη και την ανάδειξη της Νέας Δημοκρατίας ως πρώτου κόμματος με τέτοια ποσοστά που να επιτρέπουν άνετη αυτοδυναμία, για να κυβερνηθεί ο τόπος, καμιά ψήφος δεν περισσεύει. Κάθε άλλη επιλογή, ειδικά η διασπορά σε ευκαιριακούς κομματικούς σχηματισμούς (και είδαμε πολλούς στην πρόσφατη πολιτική μας ιστορία, που όλοι τους διαλύθηκαν) δεν αποτελεί απλά χαμένη ψήφο. Διακινδυνεύει τον αγώνα και την συλλογική απαίτηση για μια νέα δυναμική και ελπιδοφόρα αρχή.

ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν όσους έχουν άλλη πειστική ερμηνεία των διατάξεων που μόλις παραθέσαμε, να βγουν από τις σκιές και να εκθέσουν τα επιχειρήματά του. Δεν θα το πράξουν διότι καλά γνωρίζουν ότι τα παραπάνω και μόνον αυτά απηχούν στην πραγματικότητα. Εμείς έχοντας  μάθει να υποστηρίζουμε επώνυμα τις θέσεις μας το κάνουμε  ενυπόγραφα.

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ