Ενημέρωση για την πορεία των αρδευτικών της Π.Ε. Φλώρινας από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Άμπα (video)

Για την πορεία υλοποίησης των αρδευτικών της Π.Ε. Φλώρινας ενημέρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Άμπας, κατά τη διάρκεια του απολογισμού έργου του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Αρχικά ο κ. Άμπας ενημέρωσε για την υπογραφή της σύμβασης για το αρδευτικό των Πρεσπών και εν συνεχεία είπε:

Για το αρδευτικό Φλώρινας έχουμε την προέγκριση τευχών δημοπράτησης από τον Ιούνιο και έχει ήδη αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο διαγωνισμός και για αυτό το έργο. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο.

Το ίδιο ισχύει και για το αρδευτικό του Παρορίου, όπου είχαμε την προέγκριση τευχών δημοπράτησης από την Διαχειριστική Αρχή και ο διαγωνισμός θα λήξει στις 24 Σεπτεμβρίου.

Αυτό που προετοιμάζεται τώρα είναι ο φάκελος του έργου για μία ορθολογική μελέτη για την αξιοποίηση των φραγμάτων της Φλώρινας μέσα σε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα με σκοπό το αρδευτικό από το φράγμα της Παπαδιάς και τη δεύτερη φάση του αρδευτικού του φράγματος της Τριανταφυλλιάς.

Ο κ. Άμπας αναφέρθηκε ακόμα στην αγροτική οδοποιία, στους αναδασμούς, στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Leader, στη μεταλιγνιτική εποχή και στο ρόλο του πρωτογενή τομέα, σε δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.ά.