Εξεύρεση άμεσης λύσης για την επανέναρξη λειτουργίας σε επίπεδο εμπορευματικών μεταφορών στο τελωνείο Νίκης Φλώρινας

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς τον κ. Υπουργό Υγείας,

τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,

τον κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών,

 

Θέμα: «Εξεύρεση άμεσης λύσης για την επανέναρξη λειτουργίας σε επίπεδο εμπορευματικών μεταφορών στο τελωνείο Νίκης Φλώρινας»

 

κ.κ. Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, μετά την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.07.2020 επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Sars-Cov-2, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.56415/15.09.2020 (ΦΕΚ 3951/τ.Β’) και ισχύει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ο συνοριακός σταθμός Νίκης για την διασύνδεση με τη γείτονα Βόρεια Μακεδονία παραμένει κλειστός.

Η συγκεκριμένη αναστολή λειτουργίας της τελωνειακής σύνδεσης της Νίκης έχει άμεσο αντίκτυπο στις εμπορευματικές μεταφορές και τις εξαγωγικές δραστηριότητες επιχειρήσεων της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας, αφού πολλές από αυτές αναγκάζονται να προχωρήσουν στη διακομιδή των εμπορευμάτων τους είτε μέσω του τελωνείου Ευζώνων είτε να διακόψουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Όπως είναι εύκολα κατανοητό, η διακομιδή εμπορευμάτων των επιχειρήσεων της περιοχής καθίσταται ασύμφορη και επισφαλής, διότι αναγκάζονται να μετακινήσουν τα προϊόντα τους με μία παράκαμψη άνω των 200 χλμ προκειμένου να προσεγγίσουν τη μοναδική εν λειτουργία τελωνειακή σύνδεση της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία. Παράλληλα, παρατηρείται έντονος συνωστισμός και καθυστέρηση στη διάβαση των φορτηγών οχημάτων από τον εν λόγω συνοριακό σταθμό, πράγμα που επίσης δυσχεραίνει τις διεθνείς μεταφορές.

Επίσης, όλα τα παραπάνω συμβαίνουν σε μία περίοδο υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων που αυτή προκαλεί μετά το γενικευμένο lockdown αλλά και παράλληλα με την βίαιη απολιγνιτοποίηση που επιχειρείται και ήδη επιφέρει τεράστιο οικονομικό μαρασμό στην περιοχή.

Ακόμη, έχετε δεχθεί ουκ ολίγες οχλήσεις από τα τοπικά Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια αλλά και την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος για την άμεση λήψη μέτρων μετά την παρατήρηση σοβαρών προβλημάτων στη διεξαγωγή διεθνών εμπορευματικών μεταφορών (βλ. επιστολή υπ’ αριθμ. Α12/0646/11-08-2020 και Α12/0682/01-09-2020) και οι ενέργειές σας κρίνονται αναγκαίες και επιτακτικές.

Επειδή ο τελωνειακός σταθμός Νίκης υποδέχονταν και έλεγχε περί τα 30 έως 50 φορτηγά οχήματα από και προς την Βόρεια Μακεδονίας ημερησίως,

Επειδή οι επιχειρήσεις και η τοπική οικονομία της περιοχής της Φλώρινας τονίζουν την ανάγκη εμπορευματικών μεταφορών και συναλλαγών με τη γείτονα χώρα αφού τα τελευταία χρόνια λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η περιοχή έχει χάσει περίπου το 36% της οικονομικής της δραστηριότητας,

Επειδή είναι εφικτό να τελεστεί υγειονομικός έλεγχος οδηγών και φορτηγών οχημάτων από το σύγχρονο τελωνείο Νίκης,

Επειδή το τελωνείο Νίκης αποτελεί μία ακόμα έξοδο της χώρας στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη για τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

 

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Ποιες ενέργειες προτίθεστε να αναλάβετε ώστε να επανέλθει η κανονικότητα στις εμπορευματικές μεταφορές μέσω του Τελωνείου Νίκης Φλώρινας και να δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εξαγωγική τους δραστηριότητα;
  2. Με ποια κριτήρια έχει εξαιρεθεί το Τελωνείο Νίκης από τα προαναφερθέντα μέτρα για τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για εμπορευματικές μεταφορές;
  3. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε μόνο μια πύλη εξόδου για εμπορευματικές μεταφορές προς τη Βόρεια Μακεδονία και παρατηρείται συνωστισμός φορτηγών οχημάτων στο αντίστοιχο Τελωνείο Ευζώνων;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα

Νίκος Παππάς