Επίσκεψη του Προέδρου και του Διευθυντή της ΔΕΤΕΠΑ στα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας στην Αθήνα

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Προέδρου της ΔΕΤΕΠΑ και του Διευθυντή στο υπουργείο Οικονομικών και στο υπουργείο Ενέργειας με σκοπό την εξεύρεση τρόπων και την ανάληψη μέτρων από τα υπουργεία για την απομείωση του ενεργειακού κόστους της τηλεθέρμανσης, καθώς η ενεργειακή κρίση (εκτόξευση τιμών ηλεκτρισμού και καυσίμων) έχει δυσχεραίνει τη λειτουργία της Τ/Θ.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον υφυπουργό οικονομικών, κο Απ. Βεσυρόπουλο, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα προβεί άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο λιγνίτη που προμηθεύεται η ΔΕΤΕΠΑ για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Στο υπουργείο Ενέργειας έγινε συνάντηση με την κα Αλ. Σδούκου, Γενική Γραμματέα Ενέργειας, σε συνέχεια της πρόσφατης συναντήσεως του Δημάρχου Αμυνταίου με τον υπουργό Ενέργειας κο Κων/νο. Σκρέκα, με αντικείμενο την επιδότηση της λειτουργίας της Τ/Θ λόγω της ενεργειακής κρίσης. Το επιτελείο του υπουργείου επεξεργάζεται λύσεις επιδότησης της Τ/Θ μέσω του ταμείου ενεργειακής μετάβασης (ΤΕΜ), το οποίο επιδοτεί ήδη τους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών, και θα αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις.

Τέλος πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, κο Εμ. Γραφάκο, για την ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών αστικών απορριμμάτων στις μονάδες βιομάζας της ΔΕΤΕΠΑ, προερχόμενα από τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Μακεδονίας. Η ΔΕΤΕΠΑ από τον Απρίλιο έχει εκδώσει άδεια δοκιμαστικής χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (SRF) για την παραγωγή θερμού νερού στην μονάδα,  με χρονική διάρκεια 2 ετών. Μετά το πέρας των δοκιμών θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλές μετασκευές στις μονάδες με σκοπό την καύση εναλλακτικών καυσίμων σε μόνιμη βάση. Η ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στις μονάδες μας θα έχει ως αποτέλεσμα την απομείωση του κόστους παραγωγής θερμικής ενέργειας, κάτι το οποίο αποκτά βαρύνουσα σημασία στην παρούσα συγκυρία ενεργειακής κρίσης.