Επερώτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Φλώρινας σχετικά με την αγορά των ποδηλάτων και τη σύμβαση που υπεγράφη με την εταιρεία

Προς

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

κ. Μιχαήλ Χάτζιο

 

Επερώτηση σχετικά με την αγορά των ποδηλάτων και τη σύμβαση για τη συντήρηση, τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών που υπεγράφη με την εταιρεία με την επωνυμία «CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΙΚΕ»

 

Κύριε Πρόεδρε

Στις 30/12/2019 λάβαμε σχετικό υπόμνημα από την εταιρεία «CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΙΚΕ» αναφορικά με οφειλές τις οποίες υποχρέωση να εξοφλήσει είχε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Επειδή το συγκεκριμένο θέμα που αφορά την προμήθεια των ποδηλάτων αλλά και την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του δήμου Φλώρινας και τα ποσά τα οποία ζητά να καταβληθούν η συγκεκριμένη εταιρεία είναι υπέρμετρα υψηλά ως προς το τίμημα τους, γεννώντας πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο:

α) το ύψος της αγοράς των ποδηλάτων

β) το κόστος, την προμήθεια για τη συντήρηση των ποδηλάτων

γ) τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθήθηκε

δ) το ύψος του τιμήματος για τη λειτουργία και τη διαχείριση του συστήματος των κοινόχρηστων ποδηλάτων του δήμου Φλώρινας

Θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γνωρίζει με ποιά νομοθεσία και πότε έγινε η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των κοινόχρηστων ποδηλάτων, ποιό ήταν το συνολικό κόστος όλων των παραδοτέων, ποιός ήταν ο μελετητής για την αγορά των κοινόχρηστων ποδηλάτων και ποιό ήταν το κόστος της μελέτης εφόσον υπάρχει, από ποίο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε το συγκεκριμένο έργο και με ποιό ποσό.

Συγκεκριμένα:

1ον Πως προκύπτει το κόστος της συντήρησης του εξοπλισμού των συστημάτων για το χρονικό διάστημα 23/11/2018 έως 22/5/2019 με αριθμό Πρωτ. 9302/23-05-2018 με το ποσό των 19.761,39€ το οποίο αφορά περίοδο χειμερινή για τη Φλώρινα και ως εκ τούτου τα ποδήλατα από ότι γνωρίζω ως πολίτης δεν υπήρχαν στη διάθεση των συμπολιτών μας και ήταν αποθηκευμένα σε ειδικούς χώρους

2ον Για την ίδια περίοδο υπήρχε η δεύτερη δόση της λειτουργίας διαχείρισης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων για το χρονικό διάστημα 23/11/2018 έως 22/5/2019 σχετική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών με Αριθμό Πρωτ. 9301/23-05-2018 με ανάδοχο την εταιρεία «CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΙΚΕ» ύψους 13.950,00€, που σημαίνει εφόσον είναι η 2η δόση το συνολικό κόστος για ένα έτος ήταν 27.900,00€;