Επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα: Παρατάσεις προθεσμιών στην ΠΕ Φλώρινας εξαιτίας της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, την Κυριακή 9-1-2022 στις 23:43 σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Richter, με επίκεντρο πολύ κοντά στην πόλη της Φλώρινας, που έγινε έντονα αισθητή σε όλον τον νομό Φλώρινας. Λόγω της μικρής απόστασης του επίκεντρου του σεισμού, καταγράφηκε στην Φλώρινα αρκετά υψηλή σε κατακόρυφη συνιστώσα επιταχυνσιογράφου, τιμή επιτάχυνσης 0.22g. Ακολούθησε τις επόμενες ημέρες μεγάλος αριθμός μετασεισμών, αρκετοί από τους οποίους είχαν μεγέθη μεγαλύτερα από 3 Richter αλλά και κάποιοι μεγαλύτερα από 4 Richter.

Ήδη στην Φλώρινα αλλά και στις λοιπές περιοχές του νομού διενεργούνται αυτοψίες από μηχανικούς της αρμόδιας Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Β. Ελλάδος και καταγράφεται η ανάγκη διενέργειας επισκευών σε πολλά κτίρια.

Λόγω των επιπτώσεων του σεισμού, το σύνολο του νομού Φλώρινας (Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών) κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 6 μήνες έως τις 11-7-2022 με την υπ’αρ.197/11-1-2022 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ 627Ξ46ΝΠΘ-6Μ5).

Κατόπιν αυτών και επειδή η μετασεισμική ακολουθία εξακολουθεί να εξελίσσεται, ενώ η διενέργεια αυτοψιών αλλά και των αναγκαίων επισκευών στα κτίρια και τις υποδομές που παρουσιάζουν βλάβες, λόγω του σεισμικού φαινομένου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί άμεσα, λόγω των συνθηκών παγετού και των σφοδρών χιονοπτώσεων, κρίνεται επιβεβλημένο να χορηγηθεί αναστολή διάφορων, κυρίως πολεοδομικής φύσης, προθεσμιών, που λήγουν στο προσεχές χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού, αλλά και να μην αδικηθούν οι κάτοικοι και οι μηχανικοί της περιοχής, που για έκτακτους αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προθεσμίες.

Απαιτείται, συνεπώς, να εγκριθεί αναστολή-παράταση των εξής προθεσμιών από την ημερομηνία της σεισμικής δόνησης, έως τις 11-7-2022 που ο νομός Φλώρινας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή μέχρι και την τυχόν παράταση της κήρυξης:

  1. Των προθεσμιών ελέγχου, υποβολής συμπληρώσεων ή διορθώσεων και έκδοσης των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών (παρ. 7 και 8 άρθρου 35 ν. 4495/17).
  2. Των προθεσμιών/χρόνων ισχύος των πράξεων επιτρεπτού εκτέλεσης εργασιών (άρθρο 42 του ν. 4495/2017).
  3. Της 4μηνης προθεσμίας για την έκδοση προέγκρισης άδειας αναθεώρησης ή άδειας αναθεώρησης (περ. δ’ άρθρου 28 ν. 4495/2017).
  4. Της προθεσμίας των 30 ημερών ή 4 μηνών κατά περίπτωση για την αυτόβουλη αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών ή πολεοδομικών παραβάσεων αντίστοιχα (περ. α΄ της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017).
  5. Της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής (παρ. 1 άρθρου 93 ν. 4495/2017).
  6. Των προθεσμιών ολοκλήρωσης υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης αυθαίρετων κατασκευών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013 (παρ. 11 άρθρου 51 του ν. 4643/2019).
  7. Της προθεσμίας ολοκλήρωσης υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης αυθαίρετων κατασκευών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/2017 (τρίτο εδάφιο της περ. ια’ του άρθρου 99 του ν. 4495/17).

 

Προτείνουμε το Σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης να συνταχθεί ως εξής:

«Αναστολή πολεοδομικών προθεσμιών λόγω της σεισμικής δόνησης της 9ης Ιανουαρίου 2022 στον νομό Φλώρινας.

Αναστέλλονται για το διάστημα από την 9η Ιανουαρίου 2022 και για όσο χρονικό διάστημα που οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης της 9ης Ιανουαρίου 2022 και για όσες περιπτώσεις εμπίπτουν εντός των διοικητικών ορίων των ως άνω Δήμων:

α. οι προθεσμίες των παρ. 6 και 7 του άρθρου 35 του ν. 4495/17,

β. οι προθεσμίες του άρθρου 42 του ν. 4495/2017. Η ως άνω αναστολή παρατείνει και τον αντίστοιχο χρόνο ισχύος των πράξεων του άρθρου 42 του ν. 4495/2017,

γ. η προθεσμία της περ. δ΄ του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167),

δ. οι προθεσμίες της περ. α΄ της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής,

ε. η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4495/17,

στ. οι προθεσμίες της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019,

ζ. η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της περ. ια’ του άρθρου 99 του ν. 4495/17.»

Πέραν των ανωτέρω αναστολών προθεσμιών, είναι απολύτως επιβεβλημένη η παράταση για το ίδιο χρονικό διάστημα που οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, της προθεσμίας υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», καθώς και των λοιπών προθεσμιών του προγράμματος (υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας, δανειακή σύμβαση, υλοποίηση του έργου κλπ). Επιπρόσθετα και όσον αφορά στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» θεωρούμε απαραίτητη την αύξηση επιδότησης του προγράμματος για τις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές, τουλάχιστον κατά 10%, στα πλαίσια ενδεχόμενης αποκατάστασης εξωστών, στηθαίων μαζί με τις εργασίες θερμομόνωσης. Επίσης, λόγω των αυξημένων πλέον απαιτήσεων, εξαιτίας του σεισμού, σε παρεμβάσεις που έχουν αντίκτυπο και στην ενεργειακή εξοικονόμηση των κατοικιών, παρακαλούμε τα αδιάθετα ποσά που θα προκύψουν από την απορρόφηση των κονδυλίων του Προγράμματος, να δοθούν κατά προτεραιότητα στο Νομό Φλώρινας.

Τέλος, δεδομένου ότι οι βλάβες από τον σεισμό που συστηματικά παρατηρούνται στα κτίρια της πληγείσας περιοχής αφορούν κυρίως σε αποκολλήσεις τοίχων σε επαφή με δοκούς και υποστυλώματα καθώς και ρηγματώσεις στοιχείων πλήρωσης αλλά και επιχρισμάτων, θεωρούμε σκόπιμο να εξεταστεί και να υλοποιηθεί μια απλουστευμένη και ταχεία διαδικασία επιδότησης – κρατικής αρωγής για τέτοιες περιπτώσεις που συνιστούν αποκαταστάσεις – επισκευές μικρής κλίμακας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Συλλίρης