Επιστολή των βουλευτών Γ. Αντωνιάδη και Φ. Μπαραλιάκου στον Ν. Χαρδαλιά για το άμεσο άνοιγμα των τελωνείων Νίκης και Κρυσταλλοπηγής

Προς: Τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για την Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων κ. Νίκο Χαρδαλιά

Θέμα: Άμεση επαναλειτουργία των τελωνείων Νίκης και Κρυσταλλοπηγής για τη διέλευση οχημάτων και προσώπων αυστηρώς για εμπορικούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Κατόπιν της υπ’ αρ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801 Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2138/2021) σχετικά με τις «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» προβλέφθηκε υπό συγκεκριμένους όρους η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των εθνικών συνοριακών σημείων ελέγχου.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η μεταφορά εμπορευμάτων και η διέλευση φορτηγών οχημάτων θα πραγματοποιείται από τα συνοριακά σημεία ελέγχου: α) Προμαχώνα και Ορμενίου, β) Ευζώνων, Κήπων, Εξοχής και Νυμφαίας από τις 7:00 έως τις 23:00 και γ) Κακαβιάς από τις 7:00 έως τις 19:00.

Από τα ανωτέρω σημεία ελέγχου εξαιρούνται πλήρως οι πύλες εισόδου – τελωνεία της Κρυσταλλοπηγής και Νίκης, η εξέχουσα σημασία των οποίων για όλη την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία είναι γνωστή. Τα εν λόγω τελωνεία αποτελούν εκ των βασικών πυλών εισόδου στη χώρα μας από και προς την Ευρώπη για τις εμπορευματικές μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές, μέσω των οποίων ενισχύεται ο εξαγωγικός προσανατολισμός του επιχειρηματικού μας κόσμου.

Σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου η ελληνική οικονομία και η επιχειρηματική κοινότητα επανεκκινεί με δυναμικό και εξωστρεφή χαρακτήρα είναι σκόπιμο και συμφέρον να τους εξοπλίσουμε με όλους τους πρόσφορους τρόπους τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και με γνώμονα πρωτίστως την δημόσια υγεία. Συνεπώς, οι πύλες εισόδου της Νίκης και της Κρυσταλλοπηγής είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν και για τη διέλευση φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα καθώς επίσης και για την διέλευση όσων ταξιδεύουν για αυστηρώς και μόνον επαγγελματικούς σκοπούς.

Οι βουλευτές

Γιάννης Αντωνιάδης

Φώντας Μπαραλιάκος