Επιχορήγηση ύψους 100.000 ευρώ, έλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη στήριξη του κλάδου των καλλιτεχνών

Επιχορήγηση ύψους 100.000 ευρώ, έλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έπειτα από ενέργειες της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού κας Πουταχίδου Όλγας.

Στο πλαίσιο των μέτρων για την ενίσχυση των καλλιτεχνών από την ελεύθερη αγορά, λόγω των ειδικών συνθηκών που επέβαλε η πανδημία covid-19, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε να κατανείμει 1.350.000 ευρώ από πόρους του Υπουργείου στις Περιφέρειες, προκειμένου να διατεθούν για συναυλιακές εκδηλώσεις.

Καθώς και ο κλάδος των καλλιτεχνών έχει πληγεί, η οικονομική στήριξη προς τους επαγγελματίες του χώρο του θεάματος και της μουσικής εκτός από σημαντική είναι και απαραίτητη. Το ποσό θα διατεθεί για μουσικές εκδηλώσεις και θεάματα που θα πραγματοποιηθούν εντός του θέρους του 2021, με πρωτοβουλία της ΠΔΜ.