Ερώτηση για την Αναστολή του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Με θέμα την  Αναστολή του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» στη Δυτική Μακεδονία

Έντονη ανησυχία προκαλεί η αναστολή του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» σε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, οι οποίοι είτε έχουν καταθέσει αιτήσεις ή έχουν προετοιμάσει φακέλους προς κατάθεση και σε κάθε περίπτωση έχουν προβεί σε οικονομικά έξοδα.

Ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή είναι η πλήρης απορρόφηση των σχετικών πόρων του προγράμματος, εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος, που εκδηλώθηκε για συμμετοχή. Αυτός όμως ο λόγος, αποδεικνύει την ανάγκη, ώστε να υπάρξουν πρωτοβουλίες, που θα οδηγήσουν στην ανανέωση του προγράμματος με νέο ενισχυμένο προϋπολογισμό.

Ήταν φυσικό επακόλουθο να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία, αφού η ενεργειακή θωράκιση στην περιοχή μας αποτελεί ζωτική ανάγκη εξαιτίας του οκτάμηνου βαρύ χειμώνα με πολικές θερμοκρασίες. Εξάλλου από τη ροή των αιτήσεων μπορούσε να εκτιμηθεί η κατάσταση μιας και είναι εμφανέστατη η διαφορά ενδιαφέροντος με τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Το πρόγραμμα στη Δυτική Μακεδονία καλύπτει πλήρως το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Με δεδομένη τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας είναι σαφώς και μεγαλύτερη η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Άρα και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος μπορούν να χαρακτηριστούν απολύτως επιτυχή.

Τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας αφορούν αποκλειστικά την ουσία και δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με μία ευκαιρία για αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων, όπως ίσως θα συνέβαινε σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας, όπου η εξοικονόμηση ενέργειας λόγω χαμηλής κατανάλωσης, απόρροια των καλών καιρικών συνθηκών, δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Τι προτίθεται να πράξει, ώστε να εξασφαλίσει νέα κονδύλια για τη συνέχιση του προγράμματος στη Δυτική Μακεδονία;
  2. Προτίθεται μήπως να εκπονήσει νέα προγράμματα;
    1. Μελετάται το ενδεχόμενο να υπάρξουν ευνοϊκότεροι όροι για περιοχές με μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών;