Ερώτηση για τη σχολή Καλών Τεχνών

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ενίσχυση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων τεχνών με έδρα τη Φλώρινα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 181/31 Αυγούστου 2006. Στα 6 χρόνια της λειτουργίας του έχει προσφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό & πολιτιστικό έργο, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε ευρύτερο πλαίσιο το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, οι δύο σειρές αποφοίτων του έχουν λάβει διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, γεγονός που έχει δημοσιοποιηθεί τόσο στον εγχώριο όσο και το διεθνή τύπο, ενώ αρκετοί απόφοιτοι έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι η μοναδική σχολή στην Ελλάδα που έχει αυτό το αντικείμενο, την απονομή πτυχίων σε τομείς Εφαρμοσμένων Τεχνών, γεγονός που συμβάλλει στην εθνική οικονομία καθώς εκπαιδεύει άτομα σε ιδιαίτερους τομείς όπως η αγιογραφία, η κεραμική κ.λ.π., η ανάπτυξη των οποίων συνδέεται με την τουριστική, πολιτιστική και ευρύτερη ανάπτυξη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η ΜΟΝΗ χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν απονέμει πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης σε αυτούς τους τομείς και το ΤΕΕΤ καλείται να καλύψει αυτό το κενό.

Τέλος, είναι αυτονόητο πως η σημασία από εθνικής απόψεως της περιοχής στην οποία εδρεύει, αποτελεί άλλον ένα παράγοντα που ενισχύει τη σπουδαιότητα του εν λόγω Τμήματος.

Με δεδομένο ότι:

–          Ο αριθμός των ενεργών φοιτητών ξεπερνά τους 450 με υψηλούς δείκτες τόσο στην απόκτηση συγγραμμάτων, αναλογία εισαχθέντων αποφοιτησάντων, συμμετοχή στην Διευρυμένη Πρακτική.

–          Ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών τα τρία τελευταία έτη παραμένει σταθερός, παρά την οικονομική κρίση, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο Τμήμα,

–          Από το εφετινό διδακτικό έτος, στο πλαίσιο της λειτουργίας του τμήματος εγκαινιάζεται Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης για τις εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες, με πανελλήνια διάχυση.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Θα ενισχυθεί το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με επί πλέον έμψυχο δυναμικό και ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να βελτιωθούν οι υφιστάμενες υποδομές, προκειμένου να συνεχιστεί το σημαντικό του έργο με στόχο και την περαιτέρω διείσδυση στο βαλκανικό χώρο;

24.09.2012

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γεώργιος Κοντογιάννης

Ευστάθιος Κωνσταντινίδης