Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Π.Πέρκα:  «Αρκεί ο επιφανειακός καθαρισμός του Θερμαϊκού Κόλπου για την περιβαλλοντική του αναβάθμιση;»

Να ενημερώσουν τη Βουλή για το ακριβές περιεχόμενο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας και Θράκης) και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου, ζητούν με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν έξι (6) βουλευτές, με πρωτοβουλία της βουλεύτριας Φλώρινας και Γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα.

Επισημαίνουν ότι, αν και σαφώς ο επιφανειακός καθαρισμός είναι αναγκαίος, δεν επαρκεί για την αναβάθμιση της ποιότητας του παράκτιου οικοσυστήματος -χερσαίου και θαλάσσιου- του Θερμαϊκού Κόλπου. Αυτό καθώς τα επιπλέοντα απορρίμματα δεν είναι η μόνη πηγή ρύπανσης ή μόλυνσης του κόλπου.

Σημειώνουν ακόμη ότι εκκρεμεί η υλοποίηση του μέτρου Μ10Σ0504: «Masterplan για τον Κόλπο της Θεσσαλονίκης» που είχε προταθεί ήδη από την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής Ποταμών του Υδατικού διαμερίσματος ΥΔ-10 (EL-10): Κεντρική Μακεδονία (ΦΕΚ Β 4676/29.12.2017), παρά τη δεδομένη σπουδαιότητα του Θερμαϊκού Κόλπου, οικονομική και περιβαλλοντική. Και παρά το γεγονός ότι με βάση την 1η Αναθεώρηση η ταξινόμηση της ποιότητας του παράκτιου υδατικού συστήματος του Θερμαϊκού Κόλπου ήταν “μέτρια”.

Ρωτούν τέλος τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο του εν λόγω Μνημονίου Συνεργασίας, τι περιλαμβάνει το συνολικότερο πλαίσιο συνεργασίας όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Θερμαϊκού κόλπου που αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του ΟΦΥΠΕΚΑ, γιατί δεν υλοποιείται το μέτρο Μ10Σ0504: «Masterplan για τον Κόλπο της Θεσσαλονίκης», καθώς και τι επιπλέον σχεδιάζει το Υπουργείο το θέμα αυτό.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης ΕΔΩ