Ερώτηση της Πέτης Πέρκα για την ανανέωση προγράμματος του ΟΑΕΔ για 5.500 Νέους Επιστήμονες που στελεχώνουν τη δομή του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας Π. Πέρκα σχετικά με ερώτηση που κατέθεσε για την Ανανέωση του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 5.500 Νέους Επιστήμονες που στελεχώνουν τη δομή του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου Φλώρινας

 

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας και Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών Π. Πέρκα, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την ανανέωση του Ειδικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ για 5.500 Νέους Επιστήμονες που στελεχώνουν τη δομή του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου Φλώρινας.

Το κείμενο της ερώτησης όπως κατατέθηκε:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Ανανέωση του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 5.500 Νέους Επιστήμονες που στελεχώνουν τη δομή του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου Φλώρινας»

 

κ.κ. Υπουργοί,

 

το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) αποτελεί τη δομή του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «Ελένη Δημητρίου», με έδρα το Αμύνταιο Φλώρινας και σκοπός του είναι  η παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες υγειονομικές περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες σε Άτομα με σωματική αναπηρία, τα οποία πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα, αισθητηριακές ή/και πολλαπλές αναπηρίες. Η πρώιμη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία αποκατάστασης, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, η προ-επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους αποτελούν το βασικό έργο της συγκεκριμένης δομής.

Η στελέχωση του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου, ενισχύθηκε με 16 επιπλέον εργαζόμενους, διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές) του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα του ΟΑΕΔ.

Η πρόσληψη και στελέχωση του ΚΕΦΙΑΠ με πρόσθετο  εξειδικευμένο προσωπικό, συνετέλεσε στη βελτίωση της λειτουργίας του, ως Κέντρο κλειστής νοσηλείας, θέτοντας τις βάσεις για περεταίρω ανάπτυξη του, με  προοπτική και στόχο, την αύξηση των κλινών νοσηλείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, με αντίστοιχα προβλήματα αναπηρίας και αποκατάστασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η στελέχωση του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου μέσω του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. για ανέργους πτυχιούχους, έδωσε την δυνατότητα να αναπτυχθεί η δεύτερη πτέρυγά του, φτάνοντας τις τριάντα (30) ενεργές κλίνες από τις δεκατέσσερις (14) που υπήρχαν προ του εν λόγω προγράμματος.

Επειδή οι εξειδικευμένοι επιστήμονες κρίνονται αναγκαίοι για την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου και γενικότερα των δομών αποκατάστασης.

Επειδή η μη άμεση λήψη μέτρων ενίσχυσης σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να σημάνει την παύση λειτουργίας της δομής.

Επειδή υπάρχει σοβαρή αναγκαιότητα ύπαρξης δημόσιας δομής αποκατάστασης, που δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες στο πλαίσιο της βίαιης απολιγνιτοποίησης που επιχειρείται στην περιοχή.

 

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 

  1. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών, που παρέχουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στο ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου Φλώρινας, καθιστώντας τη δομή ενεργή και σε πλήρη λειτουργία;
  2. Προτίθεστε να ενισχύσετε με πρόσθετους πόρους, την δημόσια παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης, με προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου να συνεχίσει να παρέχει απρόσκοπτα το έργο του;
  3. Υπάρχει στα σχέδια σας η περαιτέρω στελέχωση της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου, ώστε να μην κινδυνέψει επ’ ουδενί η 24ωρη λειτουργία του;
  4. Ποια είναι η πρόθεση και πολιτική σας στον τομέα της αποκατάστασης όσον αφορά στην λειτουργία και στήριξη των υφιστάμενων λειτουργικών δομών ανά τη χώρα (Δημοσίων ΚΕΦΙΑΠ κλειστής και ανοιχτής νοσηλείας);

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Θεοπίστη Πέρκα