Γιάννης Αντωνιάδης: Απώλεσαν την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών (120 δόσεις) όσοι πολίτες δεν πλήρωσαν λόγω καραντίνας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Απώλεια ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους πολίτες που είχαν ενταχθεί στο

 ν.4611/2019 (120 δόσεις) και δεν κατέβαλαν δόσεις κατά τη διάρκεια της

 καραντίνας (από το Μάρτιο του 2020 και μετά) λόγω covid-19

 

Κύριε Υπουργέ,

Η συνεχιζόμενη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία λόγω του covid-19 έχει δημιουργήσει πάμπολλα προβλήματα στην οικονομία και τους πολίτες. Πολλοί συμπολίτες μας, κυρίως άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, είχαν ενταχθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της καραντίνας (Μάρτιος και Απρίλιος 2020), δεν κατέβαλαν τις δόσεις της ρύθμισης, θεωρώντας πως η παράταση καταβολής δόσεων που αποφάσισε η κυβέρνηση, αφορά το σύνολο των οφειλετών και όχι μόνο όσους ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ρύθμιση, παρόλο που μετά το Μάιο συνέχισαν κανονικά την καταβολή των δόσεων και μάλιστα, πολλοί εξ’άυτών πλήρωσαν και διπλή δόση, μη γνωρίζοντας όμως πως επί της ουσίας είχαν χάσει τη ρύθμιση.

Απόρροια αυτού του προβλήματος αποτελεί το γεγονός πως, από τη στιγμή που αυτοί οι πολίτες έχασαν τη ρύθμιση του ν.4611/2019 (120 δόσεις), δεν μπορούν πλέον να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρ. 43 ν.4646/2019 (έως 24 ή 48 δόσεις), καθώς ορίζεται πως «οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 01/11/2019 ήταν σε ισχύ, δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση».

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σκοπεύετε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να μην εκπέσουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων του ν.4611/2019 (120 δόσεις) οι συμπολίτες μας που δεν ήταν συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων κατά τη διάρκεια της καραντίνας (από το Μάρτιο του 2020 και μετά);

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Αντωνιάδης​