Ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα «Εφαρμογή τηλεθέρμανσης σε θερμοκήπια Π.Ε. Κοζάνης-Φλώρινας»

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Θεσσαλονίκη, 23/09/2020

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς: κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή τηλεθέρμανσης σε θερμοκήπια Π.Ε. Κοζάνης-Φλώρινας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Με δεδομένο τη βούληση της Κυβέρνησης να θέσει εκτός λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες στη Δυτική Μακεδονία (και δη των Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας), προκύπτει η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των γεωργικών καλλιεργειών και για μετάβαση αυτών σε ένα πιο εξελιγμένο, λειτουργικότερο επίπεδο. Στη διαδικασία της μετάβασης αυτής ειδοποιός διαφορά θα ήταν η κατασκευή εκτάσεων θερμοκηπίων και η χρήση σε αυτά της ήδη δοκιμασμένης, είτε τηλεθέρμανσης, είτε της τηλεθέρμανσης, που βασίζεται στη χρήση φυσικού αερίου. Οι καλλιεργητές, στην προσπάθεια τους να βελτιστοποιήσουν ποιοτικά και ποσοτικά την παραγωγή τους, δεν θα δίσταζαν να επενδύσουν σε θερμοκήπια τέτοιας μορφής συστημάτων θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, η Πολιτεία πρέπει να παράσχει τα εχέγγυα και τα κίνητρα, αφενός, να κινηθεί η διαδικασία δημιουργίας τηλεθερμαινόμενων θερμοκηπίων σε αυτές τις περιοχές, και αφετέρου, να προκόψει η οικονομική στήριξη σχετικών πρωτοβουλιών επένδυσης δια ολοκληρωμένων επενδυτικών προγραμμάτων, είτε εγχώριας προέλευσης πόρων, είτε της Ε.Ε. (π.χ. ΕΣΠΑ). Σκοπός μιας τυχούσας προσπάθειας αξιολόγησης σχετικού επενδυτικού σχεδίου δεν θα ήταν τόσο, το να αποδειχτεί η βιωσιμότητα των θερμοκηπιακών μονάδων, αφού θεωρείται δεδομένη, αλλά η εν λόγω αξιολόγηση θα επικεντρωνόταν στο ποσοστό διαφοροποίησης της κερδοφορίας τους, με βάση τα αποτελέσματα μιας καλλιεργητικής περιόδου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να προβείτε στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να εμπεδώσετε την εφαρμογή της τηλεθέρμανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, κατεξοχήν στις ήδη υπάρχουσες, κατά πρώτον, αλλά και με σχετικά κίνητρα, σε επόμενη φάση, να δώσετε τη δυνατότητα και σε νέους επενδυτές, με την οικονομική αρωγή της Πολιτείας να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο σχετικό αγροτικό οικονομικό μοντέλο στις άνω περιοχές, σε βάθος χρόνου;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος